Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Királyi ajándék...

  Gazdasági áttekintés után

  Önértékelés a MAB számára

  November 28-án tárgyalja az intézményfejlesztési terv első változatát az Egyetemi Tanács

  A KARKÖZI szakmai-tudományos műhelyek

  Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége

  Zöld Út a minősített nyelvtanulásnak

  OTDT: ünnepi ülés az Akadémián

  Közel másfélezer szakfolyóirat

  Dr. Probocskai Endre

  Gazdászok találkozója: húsz év után újra együtt

  Élénk versengést keltett a NIIF legújabb pályázata

  Mennyit ér a diplomád?

  Gazdászképzés, kicsit másként

  A kertész gólyák is berepültek

  A nagy futóverseny

  Fordulatos iskolatörténet a Duna-Tisza vízválasztóján

  Vácrátóti botanikus kert

  Petrányi István: Kimondott érzések

  Amiért még érdemes a SZIE polgárának lenni

  A tűzoltózenekartól a magyar dzsesszig

  Nemzetközi műhelygyakorlatok a budai kampuszon

  Egyedülálló szabadalom Gödöllőről

  Tavasszal a finanszírozásról tárgyalnak

  Virágzó ősz a Budai Arborétumban
EGYETEMI
ÚJSÁG III. évfolyam 12-13. szám
 

Vácrátóti botanikus kert

Ujvárosi Miklós-emléktáblát avattak

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetben október 18-án, az Állami Díjjal kitüntetett dr. Ujvárosi Miklós professzor (1913-1981) (képünkön) halálának 20. évfordulóján az intézet által készíttetett emléktáblát avattak fel.

A családtagok, a régi kollégák, az intézet dolgozói és a hajdani tanítványok előtti avató beszédében dr. Borhidi Attila akadémikus, az intézet igazgatója dr. Ujvárosi Miklós életéről szólt és méltatta tudományos munkásságát, míg dr. Kereszty Zoltán osztályvezető, a széles látókörű és nagy tudású botanikus kert teremtő szakemberről emlékezett meg.

A múlt században gróf Vigyázó Sándor által épített, Jámbor Vilmos és Band Henrik által tervezett és kivitelezett, de sajnos a háborúban lepusztult angolparkból - szívós munkával és szigorúsággal - 5-6 év alatt a kert eredeti stílusát megőrizve és megtartva, mégis elhelyezve benne a különböző gyűjteményeket (köztük a méltán híres rendszertani gyűjteményt), Ujvárosi létrehozta hazánk egyik legszebb botanikus kertjét.

A kert a nagyközönség előtt kerek 40 évvel ezelőtt, 1961-ben nyitotta meg kapuit. Folyamatosan a világ közel 600 intézményével sikerült Ujvárosi professzornak magcsere kapcsolatot létesítenie, biztosítva ezzel a további gyarapodás lehetőségét. A trópusi gyűjtemény gondozását magának megtartva, lelkes kollégáival Galántai Miklós (lágyszárúak) és Tóth Imre (fás növények) kertészmérnökökkel nemcsak fenntartották, hanem tovább is fejlesztették a kertet úgy, hogy az 1970-es évek végére a gyűjtemény már 15000 taxont számlált.

Nyugdíjba vonulásáig, 26 éven át volt a botanikus kert igazgatója és 24 éven keresztül a kutatóintézet igazgató-helyettese.

Művelt volt és sokoldalú. Barátjának tudhatta többek között Ferencsik Jánost is. A világhírű karmester barátságának, nemkülönben kitartó szervező munkájának is köszönhetően, 1969-től elkezdődhettek a főépület előtti csodálatos környezetben minden év nyarán megrendezett szabadtéri komolyzenei koncertek.

Dr. Kádár Aurél az Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaság elnöke, ny. minisztériumi főtanácsos is emlékezett. Ujvárosi professzor bizonyosan a szülői háztól hozta magával a termőföld és a gyomnövények szeretetét, tiszteletét. Ő nemcsak botanikusként volt kiemelkedő, de agrobotanikusként is nagyszerűt alkotott. Személyéhez fűződik a korszerű magyar gyomcönológia tudomány megteremtése. 1950-ben hét hónapi terepmunkával munkatársai segítségével végezte el az első országos gyomnövény felvételezést. 1965-től az MTA és az FM (MÉM) együttműködése alapján megkezdte a gyomspecialista szakemberképzést is. 1969 és 1971 között sikerrel irányította és végezte a II. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés munkálatait, melynek terepmunkáit zömében már a tanítványaira bízta.

Nézeteit, kutatásainak eredményeit, számtalan szakcikkben, kiadványban és több megjelent könyvében publikálta. 1973-ban adatta ki fő műveit, a kutatásainak szintézisét magába foglaló "Gyomnövények" és a "Gyomirtás" című könyveket. Az ország valamennyi agrár jellegű egyetemén tartott a gyomokról előadásokat. A Szent István Egyetem jogelőd intézményeiben, különösen a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen rendszeresen, de a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen is több alkalommal, meghívott előadóként szerepelt.

Élete, hatalmas szakmai tudása, szigorú következetessége a kortársak és a tanítványai előtt máig példaként áll. Talán ma már kevesen tudják, hogy egész élete - rokkant létére - egy hatalmas küzdelem volt. Akik mellette dolgoztak, személyesen láthatták, tapasztalhatták mindezt. A példa megismertetésére és az általa létrehozott gyombiológiai iskola továbbvitelére alakították meg tanítványai 1984-ben a Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társaságot. A társaság tagjai közül sokan, ma már a középfokú és a felsőfokú oktatásnak, a tudományos kutatásnak és a szakigazgatásnak elismert szakemberei.

A MAE Növényvédelmi Társasága tisztelete jeléül kitüntető emlékérmet nevezett el róla.

Húsz év telt el azóta, hogy a "Tudós Mester", az "Alkotó" eltávozott körünkből. Munkássága nem múlt el nyomtalanul. Emlékét, attól a kellemes napsütötte őszi délutántól - mikor Gelencsér László az üvegházi gyűjtemények vezetője, lehullajtotta a leplet - a kutatóház falán elhelyezett márványtábla is jelzi, mely feltehetően egy pillanatra megállásra készteti majd az arra járókat.

Én, mint a néhány évet vele együtt tevékenykedő tanítványa kívánom, hogy e szép emlék nem csak bennem és bennünk ébresszen iránta tiszteletet, hanem azokban a látogatókban is, akik a botanikus kertbe mostanában vagy a jövőben bármikor tanulás, vagy csak egyszerűen pihenés, kikapcsolódás céljából ellátogatnak!

Dr. Petrányi István

SZIE, Kertészettudományi Kar

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő