Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Élénk vita az intézményfejlesztési tervkoncepcióról

  Kitüntetés az egyetem hallgatóinak

  A Szent István Egyetem intézményfejlesztési tervének koncepciója

  Kollégiumi küldöttgyűlés

  Államilag elismert nyelvvizsga szerezheto az egyetemen

  Szabad jelzés a Zöld úthoz

  Tanszálloda Gyöngyösön

  Tájékoztató

  Biokultúra tudományos napok

  Az élet fája...

  Agrárgazdasági kutatás a nemzetközi versenyképességről

  Vas Károlyra emlékezünk

  Tudni, újítani akarókra van szükség

  Dr. Kiss Erzsébet: Ez az szakirány egyedülálló az országban

  Az oktatási miniszter a Felsooktatási Dolgozók Szakszervezeténél

  Gólyabál

  Folytatódik a diáktudósok versenye Díjazottak a gödöllői karok konferenciáin

  Agrárértelmiség ma és holnap

  Egyetemi arborétum - a mi kertünk

  Lászlóffy Woldemár diplomadíj és Sajó Elemér középiskolai pályázat

  75 éves a SZIE gyakorlóiskolája

  Végveszélyben hazánk ritka viperája

  Verseny a hideggel a természetben - a természetről

  Egy író naplójából - Sz. Szász Endre rovata

  A Barátság Tanács életjelei Gödöllőn

  Agyslussz!

  Hét szakmai bölcselet

  Homoki Hajnalka: Az elismerés további teljesítményekre ösztönöz
EGYETEMI
ÚJSÁG III. évfolyam 14-15. szám
 

Vas Károlyra emlékezünk

Húsz évvel ezelőtt, 1981. november 22-én, 62 éves korában hunyt el Vas Károly akadémikus, az egyetemünk budai karait korábban alkotó Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem jogelődjének, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolának nemzetközi hírnevű tudós tanszékvezető tanára.

Vas Károly a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét, majd műszaki doktorátusát. Ezt követően, 1947-48-ban másfél évig magyar állami ösztöndíjasként az Egyesült Államokban és Angliában volt tanulmányúton. Angliában a Cambridge-i "Low Temperature Research Station"-ben végzett élelmiszerkémiai és -mikrobiológiai kutatásokat Maurice Ingram professzor mellett, aki a II. Világháború utáni európai élelmiszertudomány egyik legnagyobb alakja volt. Hazatérte után Vas Károlyt bízták meg a Kossuth-díjas Török Gábor, a magyar gyorsfagyasztó ipar megteremtője által irányított budapesti Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató Intézet (KOHIKI) Mikrobiológiai Osztályának vezetésével.

Vas Károly tudományos karrierje kezdetétől fogva nagy érdeklődéssel fordult az élelmiszer-mikrobiológia és az élelmiszertartósítás problémáinak tanulmányozása felé. Kimagasló színvonalú kutatásokat végzett az élelmiszertartósítás tudományos megalapozása, az antimikróbás fizikai és kémiai tényezők hatásmechanizmusának feltárása, ezen belül a baktériumspórák és az élesztőgombák károsodása és pusztulási kinetikája tanulmányozása terén. Maradandót alkotott számos más kutatási területen is, például az élelmiszeranalitika, a mikroba-eredetű enzimkészítmények előállítása és élelmiszeripari alkalmazása, továbbá egyes élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálati metodikák fejlesztése területén. Invenciózusságát és gyakorlati érzékét bizonyítja az a 18 újítási és találmányi bejelentés is, amelynek szerzője vagy társszerzője volt. 1952-ben addigi munkássága alapján odaítélték neki a "kémiai tudományok kandidátusa" tudományos fokozatot. Röviddel ezután, 1956-ban szerezte meg "kémiai tudományok doktora" fokozatot. Vas Károly egyik kezdeményezője és közép-europai úttörője volt az élelmiszer-besugárzási kutatásoknak is.

1959-ben nevezték ki a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Technológiai Tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárnak. A tanszék profilját az élelmiszertechnológia oktatása mellett az élelmiszer-mikrobiológiára is kiterjesztette. A tanszék vezetése alatt rövidesen olyan tudományos és oktatási alkotó-műhellyé fejlődött, amely csírája lett a későbbi Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Karának. Tanszékvezetői időszakában, 1964-ben választotta meg őt a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába. Kutatásaira nemzetközileg is felfigyeltek és meghívták az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Nemzetközi Atomenergia Ügynöksége (IAEA) bécsi közös Élelmiszer-tartósítási Osztályának a vezetésére. Tanszékvezetői státuszának megtartásával az 1964-1967-es időszakban tehát Bécsben dolgozott, ahonnan akkor tért haza, amikor 1967-ben kinevezték a budapesti Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet (KÉKI) igazgatójává. Vas Károly múlhatatlan érdemeket szerzett a KÉKI továbbfejlesztésével, a nemzetközi kapcsolatok erősítésével, az élelmiszer-tudományi tevékenység elismertetéséért folytatott erőfeszítéseivel, országos koordinált kutatási program megszervezésével. Vezetésével jött létre az MTA ma is működő Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottsága és alapító főszerkesztője volt a Magyarországon szerkesztett, de ma már nemzetközi rangra emelkedett Acta Alimentaria folyóiratnak. Alapító elnöke volt a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) Mikrobiológiai Szakosztályának is.

Vas Károly szakirodalmi munkásságát közel 280 tudományos közleménye, 17 tankönyve és felsőoktatási jegyzete fémjelzi, valamint szerkesztője volt számos nemzetközi élelmiszer-besugárzási konferencia kiadványnak is. KÉKI igazgatói szolgálata alatt az 1972-től 1978-ig tartó időszakban ismét osztályvezetői feladatokat látott el a FAO/IAEA korábban említett közös Élelmiszergazdasági Főosztályán. ENSZ tisztviselői működésének összesen 8 éve során az élelmiszer-besugárzás nemzetközi elfogadtatása és elterjesztése terén globális jelentőségű tudományszervezési és koordinációs tevékenységet valósított meg.

Vas Károly sokirányú tevékenységével tudományos iskolák megteremtőjévé vált. Korábbi munkatársai és tanítványai között már legalább nyolc egyetemi tanárt tarthatunk számon. Emlékét volt tanszéke, egyetemünk mai Hűtő- és Állatitermék- Technológiai Tanszéke mellett a budai kampuszunk Arborétumában mellszobra is őrzi. Halála huszadik évfordulóján az MTA Kémiai Tudományok Osztálya emlékülést rendezett korán elhunyt tagja tiszteletére, 2001. november 30-án pedig az Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság, a KÉKI és a MÉTE emlékkollokviumot tartott, ahol Vas Károly korábbi munkatársai előadásokban ismertették azoknak a kutatócsoportoknak a tudományos eredményeit, amelyeknek Vas Károly volt az elindítója.

Farkas József

egyetemi tanár,

akadémikus

A Budai Arborétumban álló mellszobrának megkoszorúzásával emlékeztek a nemzetközi hírű tudósra és tanárra tanítványai, volt munkatársai és szakmai követői

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő