Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

Tízezer gólya Budapesttől Gyöngyösig

A Szent István Egyetem harmadik tanévnyitóját szeptember 9-én tartották a gödöllői aulában. Ezt megelőzően dr. Mangl Béla, az OM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és dr. Szendrő Péter rektor a színházteremben átadták a köztársasági ösztöndíjat, majd felavatták az egyetem bejáratát jelképező díszkövet. Az évnyitón dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök mondott köszöntőt. Az új tanévben 10800 elsős hallgató kezdte meg tanulmányait a gödöllői, budai, pesti, gyöngyösi és jászberényi karokon és összesen 35 ezren iratkoztak be.

A tanévnyitó ünnepi tanácsülés dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntőjével kezdődött. Az államférfi üdvözlő gondolatait lapunk 5. oldalán közöljük. Dr. Mádl Ferenc látogatása alkalmat adott arra, hogy dr. Szendrő Péter rektor átadja számára az Országos Tudományos Diákköri Tanács "Tudással Magyarországért" emlékplakettjét.

Az ünnepi tanácsülés az elsőéves hallgatók, majd a tanulmányaikat kezdő doktoranduszok eskütételével és beiktatásával folytatódott. Ezután következett dr. Szendrő Péter rektor tanévnyitó beszéde.

- Az új tanévben 10 800 hallgató kezdi meg az első évfolyamon a tanulmányait, akik közül 3600 a nappali tagozatos diák. A többség, 8900 elsős, főiskolai szakokra iratkozott be - mondta az egyetem vezetője, majd az intézmény sokrétűségének, sokszínűségének érzékeltetésére közölte, hogy összesen 35 000 hallgató tanul, 2800 munkatárs dolgozik a gödöllői, budai, pesti, gyöngyösi és jászberényi karokon. A 200 tanszék egy időben 1200 tantárgyat hirdet meg. Az egyetem alapításától eltelt időben 8000 diplomát és csaknem 200 doktori fokozatot adott ki az intézmény.

A rektor az egyetem feladatai között említette a gyakorlati képzés feltételeinek javítását, s hangsúlyozta, hogy a Szent István Egyetem a májusban elfogadott középtávú intézményfejlesztési terv szerint a jogelőd intézmények hagyományait megőrző, több telephelyű egyetem marad, de arra törekszik, hogy jobban kihasználja a szellemi kapacitását.

A hagyományoknak megfelelően egyetemi kitüntetéseket, elismerő címeket is átadtak. Professor emeritus kinevezést kapott dr. Baráth Erzsébet (GTK) és dr. Knoll Imre (GK). Az Egyetemi Tanács a Szent István Egyetemi Babérkoszorú Arany fokozatát adományozta Batiz Zoltánné dr. főiskolai docens (YMMFK), Bán Józsefné osztályvezető (Budai Területi Iroda), dr. Borszéki Éva egyetemi docens (GTK), dr. Csapó Gyula egyetemi adjunktus (GK), dr. Csemez Attila egyetemi tanár (TVFK), Demeter Ákosné tanácsos (Budai Területi Iroda), Dudásné dr. Posta Katalin egyetemi adjunktus (MKK), dr. Janky Ferenc egyetemi docens (ÉTK), dr. Kocsis Károly egyetemi tanár, igazgató (GTK), dr. Radó András egyetemi docens (GMFK), dr. Tompos Lajos igazgató (KTK) részére.

A Szent István Egyetemi Babérkoszorú Ezüst fokozata kitüntetésben részesült Balogh Péter István egyetemi tanársegéd (TVFK), Bozsik Attila gépkocsivezető (GMFK), Bőrcsök László főiskolai adjunktus (YMMFK), Danisné Ravasz Judit gazdasági főigazgató helyettes (Gazdasági Főigazgatóság), Géher Lászlóné technikus (ÉTK), Jenei Józsefné önálló laboráns (MKK), Koczkáné Szécsi Zsuzsanna főiskolai adjunktus (JFK), dr. Kozári József egyetemi docens (GTK), dr. Seres István egyetemi adjunktus (GK), dr. Szalai Zita tudományos munkatárs KTK, Vereb Miklós gondnok, karbantartó (Budai Területi Iroda).

A kiváló sportoló kitüntetést Zarándy Beáta (MKK) kapta.

Az évnyitón két professzor kapta meg a Doctor Honoris Causa címet, az egyetem legnagyobb elismerését. Avatásuk előtt dr. Bocz Ernő életútját dr. Dimény Judit, az MKK dékánja, Richard Stiles életútját dr. Jámbor Imre, a TVFK dékánja ismertette.

- A Szent István Egyetem a város szerves része - jelentette ki köszöntőjében Gémesi György polgármester. Hozzátette: büszke arra, hogy Szent István király öröksége az intézmény nevében is tovább él Gödöllőn. Az államalapító király ország építő hite, akarata, s felelősségérzete nemzedékeken át a kapaszkodónk volt és annak is kell maradnia.

Zárszavában dr. Szendrő Péter elmondta, az egyetem arra törekszik, hogy hallgatói minél szabadabban választhassanak a 40 szak között és mindannyian részt vegyenek hosszabb-rövidebb külföldi képzésben. Kifejezte reményét, hogy a kormányzat módot ad az oktatási terek bővítésére, a kollégiumi férőhelyek esélyegyenlőséget javító bővítésére, az épületek felújítására, a sportolási lehetőségek gazdagítására, és az egyetemépítés társadalmi elismerése sem marad el.

B. G.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő