Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Megkérdeztük a karokat
Mérlegen a beiskolázás

Szerkesztőségünk új kezdeményezése, hogy elektronikus levélben rendszeresen elküldünk a karoknak egy-egy időszerű körkérdést. Első alkalommal arra voltunk kíváncsiak, hogy miként értékelik a beiskolázás idei eredményét. Bár terjedelmi korlátot is megadtunk, készséggel és köszönettel adjuk közre a beérkezett hosszabb válaszokat is.

Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, dr. Telekes Gábor főigazgató:

- Karunkon a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen emelkedett a jelentkezők száma. (2000-ben 1702 fő, 2001-ben 1696 fő, 2002-ben 2049 fő.) Vannak olyan szakjaink, például az építészmérnöki, az építőmérnöki és a tűzvédelmi szak, amelyeken évek óta egyenletes a túljelentkezés mind a nappali, mind a levelező tagozaton. A pályázók választását ebben az esetben valószínűleg döntően befolyásolja a munkaerőpiaci kereslet, és a jövőbeli lehetőségek. Azonban van olyan szakunk is, ahol a korábbi éveket összehasonlítva hullámzó a túljelentkezés. Ebben az esetben befolyásoló tényezőnek érezzük a korábbi évek ponthatárait. Összességében a 2002. évben ötszörös volt a túljelentkezés aránya. Minden szakunkon betöltöttük az államilag finanszírozott keretszámot két hely kivételével. A költségtérítéses finanszírozási formában meghirdetett 495 férőhelyre 596 főt tudtunk beiskolázni. A levelező építőmérnöki szakon lényegesen meg kellett emelnünk a keretszámot a nagy túljelentkezésre való tekintettel. Miután a levelező tagozaton költségtérítéses finanszírozású férőhelyek állnak rendelkezésre, ezért a keretszám emelésére intézményi hatáskörben volt lehetőség.

Építészmérnöki szak 270 fő

Építőmérnöki szak 326 fő

Műszaki menedzser szak 180 fő

Településmérnöki szak 92 fő

Tűzvédelmi szak 89fő

Összességében elégedettek vagyunk a beiskolázott létszámmal. Intézményünk korlátozott befogadóképessége nem tette lehetővé több hallgató felvételét.

Az oktatók a tanulmányi munka során kapnak valós képet a felvettek felkészültségéről, a választott szakmára való rátermettségükről. Mindenki megkapja a lehetőséget a felzárkózásra a tanulmányok sikeres elvégzésére.

Élelmiszertudományi Kar, dr. Vatay Gyula oktatási dékánhelyettes:

- A 2002. évi felvételi eljárás keretében a nappali tagozatos okleveles élelmiszermérnök és élelmiszertechnológus mérnök szakokra 170 hallgató nyert felvételt. A fent említett szakok levelező tagozatára 190 hallgatót sikerült beiskolázni. Ezzel és a szakmérnöki képzésekre (szőlész-borász, élelmiszerbiztonsági) valamint PhD képzésre felvett hallgatókkal a karon az összes hallgatói létszám, amely folytonosan növekvő tendenciát mutat, elérte az 1700-at. A kar hallgatói létszámában a költségtérítéses hallgatók részaránya 60% feletti. Az idei felvételi eljárásban különösen nagy volt az érdeklődés az élelmiszertechnológus mérnök szak levelező tagozata valamint a szőlész-borász szakmérnöki szak iránt.

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, dr. Dimény Judit dékán:

- Összességében sikeresnek tartom, mert hasznosnak bizonyult a kar beiskolázási politikája, a 2000-től akkreditált új szakok iránti érdeklődés számottevően nőtt, az agrár-
és a környezetgazdálkodási agrármérnök szakra változatlanul számottevő a jelentkezések száma.

Jászberényi Főiskolai Kar, dr. Szabados Lajos főigazgató:

- A Jászberényi Főiskolai Karon a felvett hallgatók száma az elmúlt évi 426-ról 533-ra emelkedett. Minden szakra és képzési formára több hallgatót vettünk fel, a költségtérítéseseknél ez 47,7%-os többlet. Az államilag finanszírozott képzésünk közel 2/3-át képező tanító szakon az elmúlt évi 122 hallgatóval szemben 148 hallgatót iskoláztunk be, a felvételi ponthatár 60-ról 84-re történő emelkedése mellett. A művelődésszervező költségtérítéses levelező képzésre a tavalyi 80 fővel szemben 171 hallgató felvételére került sor. Ezek az eredmények a beiskolázási PR-munkában résztvevő oktatóknak és hallgatóknak is köszönhetők.

Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, dr. Magda Sándor főigazgató:

- Amennyiben csak a számadatokat nézzük is, büszkék lehetünk. Hiszen például az államilag finanszírozott gazdálkodási szak 150 nappalis helyére 1629-en, az idegenforgalmi és szálloda szak 30 helyére 1046-an nyújtották be a jelentkezésüket. De a pénzügyi szak levelező tagozata 20 helyére is 746-an jelentkezek és akkor még nem is említettük a költségtérítéses finanszírozási keret 5655 helyére jelentkezet 7078 főt. Összesen erre a két oktatási formára 16134-en jelölték meg intézményünket, de nem mehetünk el szó nélkül az országosan is példaértékű távoktatásunk mellett - ebben a képzési formában a 2002/203-as oktatási évben 2840-en kezdik el tanulmányaikat főiskolánkon.

Mindez két dolognak köszönhető. Az egész országban ismert főiskolánk már az előző év októberétől többféle módszerrel mutatta be a továbbtanulási lehetőségeket. Másrészt pedig - s talán ez még fontosabb - köszönhető a nagyfokú érdeklődés a kollégáim által évek óta makacs következetességgel végzett színvonalas oktatómunkának, mely következetes intézményfejlesztéssel párosul. Ma már 5 szakon és 3 tagozaton kérhetik felvételüket a tanulni vágyók. Mi itt egy olyan komplex agrár-gazdasági képzést folytatunk magas színvonalú kutatómunkára építve, mely a fiataloknak Európa kompatibilis tudást ad. Egyre nagyobb jelentőséggel bír oktatómunkánkban a kompolti kutatóintézetünk; létrehoztuk Tasson a regionális kutatóközpontot, s a továbbtanulni vágyó fiatalok is érzékelik, hogy az Észak-magyarországi régió meghatározó felsőoktatási intézménye a kar a korszerű oktatási formáival és jól felkészült oktatóival.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő