Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Külföldi tapasztalatszerzés

Örvendetes az Egyetemi Tanácsnak az a döntése, amellyel felmenő rendszerben a diploma megszerzésének feltételévé teszi a külföldi tapasztalatszerzést.

A tervezett minimum három hónapos külföldi tartózkodás az egyik és elengedhetetlenül fontos feltétele a XXI. század ki-hívásaira való felkészülésnek. Igaz, hogy a rendszerváltás óta exponenciális karakterű felgyorsulását látjuk a hallgatói mobilitásnak, minden korábbit meghaladó számban jutnak külföldi intézményekbe hallgatóink, mindemellett a diákok nagyobbik hányada még mindig jelentős hiánnyal küszködik e téren. Ámbár nagymértékben nőtt a nyelvtudással, sőt nyelvvizsgával rendelkezők száma, számosan ugyanakkor még továbbra is nyelvi nehézségekkel küzdenek.

A célunk tehát a hallgatóink aktuális nyelvi felkészültségéhez igazodó külföldre jutás esélyének elősegítése. Ennek érdekében egy olyan hallgatói szakértő - szervező csapatot kívánunk életre hívni, akik elkötelezettjei a nemzetközi környezettel való személyes kapcsolat szükségességének és kellő nyelvtudás birtokában mozgatói lehetnek a folyamatnak.

A program neve: SIU SWOP (Saint Istvan University Study and Work Abroad Opportunity Program). A SIU úgy hangzik, mint a "see you". A névből következik, hogy a tevékenység két fő frontja a Study Abroad és a Work Abroad lehetőségek fel-tárása. A SIU SWOP csapat tehát a globálisan elérhető lehetőségek feltárása és tartalmi elemzése révén egy lehetőséghalmazt kíván professzionális módon a hallgatótársak számára elérhetővé tenni.

A Study Abroad keretében a kellő nyelvtudással rendelkezők számára tárnak fel részképzési lehetőségeket, a Work Abroad alprogramban pedig a még nyelvi nehézségekkel küszködő diákok számára is hasznos munkavégzési esélyeket kutatnak fel.

A csoport a Bartha Tibor professzor által felállítandó Pályázati Iroda alegységeként fog funkcionálni.

A közeljövőben tervezünk egy találkozót az egyes kampuszok hallgatói önkormányzatainak vezetőivel illetve a jelenleg is nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó hallgatói felelősök részvételével.

Dr. Frenyó V. László

egyetemi tanár

rektori tanácsadó

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő