Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

Mottó: "Mindennek meg kell változnia ahhoz, hogy úgy maradhasson, ahogy most van"

A társadalom fejlődése során egyre nőnek az elvárások az egyetemekkel szemben. Ennek az intézmények csak úgy tudnak megfelelni, ha tudományterületükön betöltött meghatározó szerepüket folyamatosan képesek megőrizni. Ehhez többek között gyors reagáló képességre és (nem elhanyagolható módon) anyagi eszközökre van szükség. A kutatókat és a kis csoportokat támogató pályázati pénzek azonban e célokhoz kevésnek bizonyulnak. Saját és egyetemünk jövője érdekében pályázati tevékenységünket alapvetően újra kell gondolnunk.

Mindezeket figyelembe véve az egyetem vezetősége egy újszerű Pályázati Iroda (PI) létrehozásáról döntött. A PI legfőbb célja az egyetem minden szereplőjének stimulálása annak érdekében, hogy széles szakterületi összefogás mellett nagyléptékű pályázatokon vegyen részt.

A feladat nem egyszerű. Létre kell hozni egy új, működőképes struktúrát. Ez idő- és pénzigényes feladat - többeknek reménytelen vállalkozásnak tűnhet. Sok minden szól azonban az elképzelés mellett: a PI elemeihez hasonló irodák más hazai és külföldi egyetemeken sikerrel működnek, vagy például egyes tanácsadó cégek üzleti alapon sikerrel folytatnak hasonló tevékenységet. Belső forrásból is ki tudjuk elégíteni a PI humán erőforrás igényét, amelyet nagymértékben segítenek az egyetem ide vágó, élő kapcsolatai is.

A PI alapvetően három egyetemi rétegnek kívánja javítani a pozícióit. Hagyományos tevékenység a (1) kutatók segítése. Nem (nemcsak) az új, agilis kutatónemzedéket akarjuk megszólítani. Meg kell értetnünk mindenkivel, hogy a helyzet változatlansága, illetve a fejlődés elindítása, fenntartása csak alapvetően megváltoztatott pályázati szokások mellett lehetséges. (2) Az Univerzitás kialakulása egyre inkább menedzsmentfeladattá változtatja a nagy egyetemek működését. Ezért lehetőségeket kell keresni, hogy egyetemünk vezetői, gazdasági szakemberei megismerhessék az ilyen szervezésű egyetemek struktúráját, tapasztalataikat pedig itthon kamatoztathassák. Ugyanakkor meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a (3) hallgatók a kurrikulumban leírtaknak megfelelően legalább 3 hónapot külföldön tölthessenek. A fentiek megvalósításához az európai uniós lehetőségek mellett fel kell használnunk az alapkutatási, kutatásfejlesztési projektek pályázatait, valamint a hazai és külföldi diákcsereprogramok kínálatát is.

A PI újszerűsége abban áll, hogy nem információ-elosztó tevékenységet kíván folytatni, nem csupán felhívásokat akar továbbítani. Az iroda legfontosabb feladata a pályázatok első szintű feldolgozása. Eleinte a PI-nek kell megtalálnia a pályázat által megcélzott rétegeket, csoportokat. Különösen ebben az időben a személyes kapcsolatokon keresztüli információáramlás lesz a döntő. A későbbiekben egyre inkább kiépülnek az új típusú automatizmusok. A PI ekkor menedzsment típusú, adminisztratív feladatokat, valamint ettől elkülönülve érdemi kutatás-szervezési feladatok lát majd el.

Dr. Bartha Tibor

egyetemi tanár

Állatorvos-tudományi Kar

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő