Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Elősegítik a professzori kinevezéseket

A Professzori Kinevezéseket Előkészítő/elősegítő Bizottság - rektor úr felkérésére - 2002. júniusában alakult meg. Dr. Janik József, dr. Mézes Miklós, dr. Rudas Péter, dr. Szűcs István, dr. Velich István és dr. Hornok László (elnök) egyetemi tanárok arra vállalkoztak, hogy a Szent István Egyetem különböző karain - a dékánok segítségét kérve - felmérik, mely területeken van lehetőség, igény, illetve sürgető szükség új egyetemi tanárok kinevezésére. Megkeresik azokat a módokat, amelyek segítségével előmozdíthatók a professzori kinevezések, s személyesen felkeresik a jelölteket a lehetőségek és a feltételek egyeztetése érdekében. A jelöltek két csoportja különböző felkészítést igényel. A középkorosztály tagjai közül a legértékesebb kollégákat 1-3 éven belül el kell juttatni az MTA doktora cím megszerzéséhez és az egyetemi tanári kinevezéshez. A fiatalabb nemzedék legígéretesebb tagjai számára pedig egyértelmű életpálya modellt kell kimunkálni. Ki kell dolgozni e pálya lépcsőfokait, oly módon, hogy a modell valós célokat tűzzön minden, az egyetemi oktatói hivatást választó munkatárs elé, és biztatást adjon az egészséges törekvések megvalósításához. Végül de nem utolsó sorban az is cél, hogy akadémiai tudományos elismeréshez juttassuk mindazon professzorokat, akik tudományos életművük alapján arra feltétlenül érdemesültek.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő