Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  A HP modernizálja az egyetem hálózatát

  Nagyobb választási szabadság kell a hallgatóknak

  Köztársasági ösztöndíjasok

  Díszkő

  Informatika

  Mádl Ferenc tanévnyitó köszöntője

  Megkérdeztük a karokat Mérlegen a beiskolázás

  Külföldi tapasztalatszerzés

  Pályázati iroda a Szent István Egyetemen

  Elősegítik a professzori kinevezéseket

  Létszámcsúcs a budai karokon

  Jubileumi diplomások

  A verseny szelektál, mér, ösztönöz az önkormányzati szférában is

  Az EOLSS-enciklopédia gödöllői szerzői

  Ipari park

  A nyugdíj és a hozama

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Elhunyt Balogh János akadémikus.

  Hortus Hungaricus

  Mindentudás egyeteme

  Gyalogtúra Erdélyben

  Gólyatábor gólyaszemmel

  Senior vélemény, csak úgy röviden

  Táncos lábú gólyák a "fészekben"
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 11. szám
 

Létszámcsúcs a budai karokon

A 150. tanév a Gellérthegy oldalán

A budai karok tanévnyitó ünnepségét a jövőre 150 éves kampuszban szeptember 16-án tartották. Dr. Szendrő Péter rektor, dr. Papp János, a Budai Területi Tanács elnöke, dr. Biacs Péter, az FVM helyettes államtitkára és Misovicz Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese az eddigi legnépesebb számú, 1345 fős gólyasereglet képviselőit üdvözölhette a díszteremben.

- A kampuszok a hagyományaiknak megfelelően rendeznek évnyitókat - hangsúlyozta köszöntőjében dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, rektor. - Az elsősök nagy várakozással tekintenek a tanulmányaik elé, hiszen az itt eltöltendő 3-8 esztendő életük meghatározó szakasza lesz. A Villányi úton a Szent István Egyetem legprogresszívebb tudományterületei találhatók. A kertészet és az élelmiszeripar teljesítménye, a tájtervezés minősége hosszú időre megszabja majd Magyarország helyzetét az Európai Unióban. A mostani elsősök már az EU-tag Magyarországon válnak mérnökökké.

Szépre és szakmára

Bár nincs könnyű helyzetben az egyetem és a budai kampusz sem, mert változatlan eszközökkel a korábbi hallgatói létszám négyszeresét kell magas színvonalon tanítani, a tanári karnak mindent félretéve az oktatásra kell koncentrálnia, hangsúlyozta a továbbiakban a rektor. Szépre, jóra, szakmára, emberségre, becsületre, etikára és erkölcsre kell tanítani.

- A Szent István Egyetem kampuszai, karai autonóm módon működnek - emelte ki dr. Szendrő Péter, de lehetőséget kell adniuk arra, hogy a hallgatók több fakultás tárgyai közül választhassanak. Az egyetemi szakokon tanulóknak vállalniuk kell, hogy az öt év alatt legalább 3 hónapot külföldi részképzésen töltenek el.

A rektori köszöntő után dr. Papp János egyetemi tanár, a Budai Területi Tanács elnöke mondott tanévnyitó ünnepi beszédét.

- Ebben a tanévben intézményünk 150. évfordulójának a megünneplésére is készülünk - mondta bevezetőjében dr. Papp János. - Alma máterünk társadalmi elismertsége elődeink eredményes tevékenységén és helytállásán nyugszik. Entz Ferenc főorvos az 1848/49-es szabadságharc leverését követő önkényuralom időszakában felismerte a kertészet fontosságát a hazai mezőgazdaság fejlesztésében. Az 1853-ban alapított intézmény mélyen gyökerező, jól termő gyümölcsfává fejlődött.

A három budai egyetemi kar képzési területe iránt megmutatkozó társadalmi érdeklődés ékes bizonyítékának nevezte a budai elnök azt, hogy e falak között most avathatták a legtöbb elsőéves hallgatót. A budai kampuszon 3659 fő tanul. Az Élelmiszertudományi Kar elsőéveseinek száma 362, a Kertészettudományi Kar hazai tagozatára 864, határon túli tagozatára 167, a Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Karra 121 elsőéves hallgatót vettek fel. Az elmúlt tanévben a budai karokon összesen 504 hallgató szerzett oklevelet.

- Meggyőződésünk - hangsúlyozta dr. Papp János -, hogy a kertészet a magyar mezőgazdaság egyik legperspektivikusabb ágazatává válik az EU csatlakozás után. A vidék életképességének fenntartásában kiemelkedő szerepe lesz az intenzív kertészeti termesztésnek, amelynek mind az öt ágazata versenyképesen művelhető hazánkban. A korszerű, kiváló minőségű élelmiszerek előállításához szükséges szakembereket elsősorban az Élelmiszertudományi Kar bocsátja a nemzetgazdaság rendelkezésére. Az élelmiszeripar fejlesztése a mezőgazdaság versenyképességének egyik sarokpontja. Az élelmiszerbiztonság növelésében is egyre jelentősebb az élelmiszeripari szakemberek szerepe. A Tájépítészeti Karon az országban egyedülálló komplexitással foglalkoznak a hazai tájak alakításának, megőrzésének és fejlesztésének feladataival. A MAB jóváhagyta a településfejlesztési szak indítását, amely önkormányzati feladatok megoldását fogja segíteni.

Nincs több forrás

- Ezen ünnepi alkalommal is rá kell mutatnunk, hogy az integráció után anyagi feltételeink sajnos nem javultak, sőt napi gondjaink növekedtek - mondta a továbbiakban a budai elnök. - Közel két évtizede nincs tervszerűen végrehajtott épület-felújítás. Gazdasági és igazgatási nehézségeinket csak növeli, hogy egyedül az országban működik az egyetem székhelyétől távol három egyetemi kar egy kampuszon, de ennek ellenére a Felsőoktatási Törvényben biztosított agrárcentrum alakítását az Oktatási Minisztérium az integráció kezdetén nem engedélyezte.

A Budai Területi Tanács elnöke arról is szólt, hogy a Szent István Egyetem integrációját az öt intézmény vezetősége föderalisztikus elvek alapján, multikampuszos rendszerben támogatta. Entz Ferenc intézményének megtartásáért és jövőjének biztosításáért azonban folyamatosan küzdeniük kellett. Példaként említette, hogy az oktatási kormánybiztos 2001. január 18-i levelében a Szent István Egyetem fejlesztési tervének benyújtásához kérte a Ménesi út feletti épületek és a hozzájuk tartozó, leválasztható telekrész, valamint a Somlói út 14-16. szám alatti úgynevezett laborépület funkcióinak áttelepítését az egyetem más épületeibe, telephelyeire. A múlt év decemberében az Oktatási Minisztériummal kötendő ultimátum jellegű megállapodás-tervezet került az Egyetemi Tanács elé, amely az egyetemfejlesztés feltételeként elsőként szinte kizárólag budai ingatlanok értékesítését és átadását jelölte meg. Dr. Papp János úgy fogalmazott, hogy a veszély a dolgozók és hallgatók 50 éve nem tapasztalt egységét kovácsolta össze. A tervezett változások a budai karok működésének ellehetetlenülését okozták volna. Az eltelt időszak alatt az Egyetemi Tanács sok sérelmüket orvosolta.

- Rektor úr évnyitó beszédében hitet tett a Szent István Egyetem multikampuszos föderációja mellett - hangsúlyozta a Budai Területi Tanács elnöke. - Várjuk, hogy törvényhozói és kormányzati szinten is értékeljék az integráció végrehajtásának tapasztalatait, és következzenek be a szükséges módosítások, mert a nemzeti értékeket és érdekeket védeni kell.

Dr. Papp János külön üdvözölte a határon túli hallgatókat, akiknek a szülőföldön való megmaradás és érvényesülés esélyét adja a nagyobb tudás. Végül megemlékezett az elmúlt tanévben elhunyt dr. Probocskai Endre és dr. Csepregi Pál professzorokról, akik egész életükben intézményüket szolgálták.

Tenni kell az integrációért

- A környezetvédelem és az élelmiszerbiztonság javítása sok feladatot ad a budai kampusz számára is - emelte ki köszöntőjében dr. Biacs Péter a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. - Az utóbbit érintően nemrég világméretű botrányok, kriminális esetek zajlottak le, s megrendült a lakosság bizalma az élelmiszergyártókban és kereskedőkben. Már nem pusztán a minőség és a piac szabályozása a fontos, hanem az is, hogy minden érintett ember a szaktudása és lelkiismerete szerint bánjon az ételekkel és az italokkal. Magyarországon évente 100 ezer lakosra 15000 megbetegedés jut azért, mert valahol valaki nem kell biztonsággal kezelte az élelmiszert.

Az FVM képviselője azt is elmondta, hogy aggodalmával hallgattam az integrációról elmondottakat. Kétség kívül nagy ígéret az integráció, de tenni kell valamit érte a feleknek. A tárca közvetítőként lép fel, egyeztetést kezdeményez az OM-mel, megbeszélni, hogyan tovább, annak érdekében, hogy ne az ellentétek, hanem a hasznos cselekedetek kerüljenek előtérbe. Az integráció előnyeit nemcsak a professzorok, hanem a hallgatók is látni szeretnék, mert az életnek tanulnak.

Misovicz Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese a Kertészettudományi Karra felvételt nyert I. éves határon túli hallgatókat üdvözölte.

Az első évfolyamos hallgatókat fogadalomtételük után dr. Papp János elnök és a karok dékánjai, dr. Bernáth Jenő, dr. Hoschke Ágoston és dr. Jámbor Imre egyetemi tanárok fogadták egyetemi polgárrá.

B. G.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő