Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Magyar Tudományos Akadémia
Hornok László székfoglaló előadása

Dr. Hornok László, a Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék professzora február 6-án tartotta székfoglaló előadását "A biológiai sokszínűség fenntartásának különleges módjai a Fusarium-nemzetségben" címmel a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Dr. Dohy János professzor, az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke méltatta az új levelező tag munkásságát.

Dr. Hornok László egyetemünkön végzett 1970-ben, kitüntetéses diplomával. Pályafutásának első két évtizedét az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében töltötte, és növénykórokozó gombák klasszikus, illetve biokémiai módszereken alapuló rendszerezésével foglalkozott. Kísérleteket folytatott továbbá az új kórokozó biotípusok és fungicid-rezisztens változatok keletkezéséért felelős genetikai folyamatok tisztázására. 1986. és 1989. között az intézet tudományos igazgatóhelyettese volt.

1990-ben került a Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontba, ahol pályakezdő fiatalokból mikológiai csoportot szervezett. Érdeklődése a humán és állategészségügyi szempontból egyaránt nagy veszélyeket jelentő mikotoxin-termelő penészgombák felé fordult. Új toxintermelő kemotípusokat azonosított, és a világon elsőként mutatott rá az aszexuális toxintermelő gombák genetikai változékonyságáért felelős alternatív mechanizmusokra: a kariotípus polimorfizmusra, a kromoszóma átrendeződésekre, és a mobilis genetikai elemek jelenlétére.

Környezetvédelmi és talajmikrobiológiai szempontból fontosak antagonista és szaprofiton mikrobákkal kapcsolatos kutatásai. Ezeket a mikroorganizmusokat extracelluláris hidroláz enzimrendszereiken alapuló nagy lebontó kapacitásuk teszi alkalmassá kommunális és mezőgazdasági hulladékok reciklizációjára, káros mikroorganizmusok elpusztítására, valamint xenobiotikus anyagok közömbösítésére.

Dr. Hornok László aktív részese a hazai és nemzetközi tudományos közéletnek. Egy ciklusban elnöke volt a MAE Növényvédelmi Társaság Növénykórtani Szakosztályának (1986-90), tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaság Országos Vezetőségének (1988-), nemzeti koordinátora a "Safe exploitation of micro-organisms in plant/soil systems" című OECD posztdoktori programnak (1994-99), tagja az "Agriculturally important toxigenic fungi" című COST program igazgató bizottságának (1997-). Három akadémiai bizottság tagja, titkára az MTA Növényvédelmi Bizottságának (1996-). Több ciklusban volt tagja OTKA szakzsűriknek, 1998. és 2001. között az OTKA Élettudományi Szakkollégiumának tagja, 2001. óta az OTKA Agrár III. szakzsűri elnöke. Tagja továbbá a Növényvédelem, az Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica és az Applied and Environmental Microbiology szerkesztő bizottságának.

Rektori meghívásra 1994. óta vezeti a Szent István Egyetem Mikrobiológiai Tanszékét. Doktori programot szervezett és akkreditáltatott "A mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere" címmel. A "Mikrobiológia", a "A környezet mikrobiológiája" és a "Sejtbiológia" című főkollégiumi tantárgyak tantárgyfelelős oktatójaként kidolgozta ezeknek a tantárgyaknak a tematikáját, összeállította a mezőgazdaság- és környezettudományi képzésnek megfelelő speciális tananyagot. Tanítványai körében több kandidátusi és doktori értekezés született, számos diplomamunka és országos versenyen díjazott tudományos diákköri dolgozat mellett. A "Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója" (1978), Manninger Rezső Emlékéremel (1997), Akadémiai Díjjal (1998), Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal (1998-2001), az "Évfolyam Előadója" emlékplakettel (1999) és Linhart György Emlékéremmel (2000) kitüntetett kutatóprofesszor.

Az elmúlt 10 évben két egyetemi jegyzet, valamint három könyv megírásában vett részt szerkesztőként vagy társszerzőként. Ebben az időszakban 43 tudományos dolgozatot közölt, amelyek többsége a nemzetközi élvonalba tartozó mikrobiológiai, mikológiai és növénykórtani szaklapokban jelent meg.

Szívből gratulálunk a legmagasabb tudományos cím eléréséhez!

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő