Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Dr. Szabó Béla
(1930-2002)

2002. február 8-án megrendülten álltunk urnája előtt. A tanítványok, a barátok, az évfolyamtársak, a pályatársak óriási részvétele mellett kísértük utolsó útjára a gödöllői sírkertben. Dr. Szabó Béla nyugalmazott egyetemi docens, kollégánk, alkotó erejének teljében, hirtelen távozott el körünkből. Halála előtti délelőtt még jövőbeli terveiről beszélt a tanszéken. Ez az utolsó beszélgetés is az általa tervezett terménytároló silók rekonstrukciójáról szólt, amely tudományterületen egyedülálló tudással, tapasztalattal rendelkezett. Jövőbeli terveit már nem tudta valóra váltani, de rövidre szabott élete, és művei maradandó emlékek, amelyek megvalósításáért érdemes volt élnie.

1930. július 21-én Endrődön született. Küzdelmes gyermek és ifjúkora ellenére a rá jellemző szorgalom és tehetség révén a Szolnoki Fémipari Szakközépiskola legjobb tanulói közé küzdötte fel magát tanulmányai során. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1953-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet. Muttnyánszky professzor úrnál mechanikából kitűnőre vizsgázott, Vörös professzor úr már az egyetemi tanulmányai idején meghívta tanszékére demonstrátornak. A Gépelemek Tanszéken szerzett tervezői tapasztalatai, továbbá Muttnyánszky Ádám és Pattantyús Ábrahám Géza világhírű műegyetemi professzorok oktatási módszerei, és személyiségeinek varázsa meghatározta további életútját. 1953-óta a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán, a Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék jogelődeinél dolgozott, annak meghatározó személyisége és alapító tagja volt. A mechanikaoktatásban alkalmazott szuggesztív módszereit, különlegesen éles problémalátását, stratégiai gondolkodását tanítványai, kollégái, amíg élnek emlékeikben megőrzik.

Dr. Szabó Béla szakmai-tudományos munkásságát az elmélet és a gyakorlat szerves együttélése jellemezte. Külső munkatársként dolgozott a Budapesti Faipari Vállalatnál, hosszú évekig a HUNGEXPO szakértőjeként a hannoveri, a moszkvai, a budapesti kiállítások statikai szakértője, a kecskeméti Mezőgép Vállalat silóméretezési, töltési és ürítési kérdéseinek kutatója, majd az utóbbi években a hazai malomgépek, berendezések és tárházak rekonstrukciójának irányítója volt.

A tanszéken folyó tudományos kutatómunkáihoz szívesen meghívott hallgatókat. Így születtek a fa-szerkezetek ragasztása, forgódobok tehetetlenségi nyomaték mérése, a Coulomb-féle súrlódási összefüggések pontosítása témakörben vezetése alatt országos diákköri konferencián dolgozatok. Az egykori dolgozatok szerzői ma egyetemünk vezető oktatói.

Egyetemi doktori értekezését a silók nyomásviszonyainak tisztázása témakörben készítette, s a témakörrel élete végéig foglalkozott.

Nagy figyelmet fordított szülőföldje, Békés megye hátrányos helyzetű hallgatóinak segítésére az egyetemen, és végzésük után a termelőmunkában.

Mindezeken kívül példás férjként, apaként és nagypapaként ismertük és tiszteltük Őt.

Meleg és szerető Család vette körül, Nellike a felesége, Éva és Zsuzsa lányai, valamint hat unokája.

1995-től, nyugdíjasként a Premontrei Egyházközség templomatyja volt. Haláláig szorgalmasan kutatott, és a város életében aktív közéleti tevékenységet folytatott. Érezzük, hogy távozásával keletkezett űr nem pótolható, és személyében a géptervezés, a terménytárolás és feldolgozás tudományterületnek szerény és bölcs szolgáját vesztettük el. Tanácsait nem hallhatjuk többé, de alkotásai megmaradtak.

Az egykori tanítványok, munkatársak nevében ezzel a rövid nekrológgal emlékezünk Rád. Közel 40 évig, mint közvetlen munkatársad búcsúzom Tőled. Isten veled Béla, nyugodj békében. "Amíg leszünk, emlékezünk Rád."

Kaifás Ferenc

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő