Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Kiadványok, rendezvények kommunikáció

Az egyetem és környezete közötti kölcsönösen előnyös, folyamatos kommunikációs kapcsolatok segítése érdekében alakult meg dr. Szendrő Péter rektor kezdeményezésére a múlt év januárjában a társadalmi PR-bizottság. A dr. Guth László főtitkár elnökletével, dr. Fehér Károly PR igazgató irányításával működő bizottság részt vállal e feladatok tervezésében, szervezésében, kivitelezésében. Elemzi, értékeli, hasznosítja a tapasztalatokat, s igyekszik gondoskodni a SZIE stílusának és arculatának a formálásához, valamint az erősítéséhez szükséges szellemi feltételekről.

A bizottság gondozásában a múlt évben végzett szerteágazó munka, a teljesített feladatok közül elsőként a kiadványokat emeljük ki. A PR-bizottság tagja, Novák Ágnes felelős szerkesztésében az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon elkészült a SZIE Arculati Kézikönyve.

A bizottság teljes körű gondozásában, magyar, angol, német, francia és orosz nyelven - jelentős új igényt kielégítve utánnyomással is - 7500 példányban megjelent az egyetemet bemutató színes, reprezentatív kiadvány. Magyar és angol nyelven 1000-1000 példányban ugyancsak kiadta az egyetem a leporellószerű informatív tájékoztatóját.

A bizottság munkája különböző rendezvényekben is megtestesült. Tavaly kétszer szervezett sajtótájékoztatót. Az évnyitó és a nyári, a Szent István Egyetemi Napokra a figyelmet felhívó sajtókonferencia hagyományossá válik.

Az Újságírók Baráti Asztala a SZIE-n - a jogelőd intézményekben - végzett, jeles újságíróvá, médiaszemélyiséggé lett agrármérnökökkel szeretné szorosabbra fűzni, rendszeressé tenni a kapcsolatokat. A találkozások célja az egyetem jó hírének keltése és erősítése, együttgondolkodás baráti körben és környezetben, exkluzív háttérbeszélgetés, politikai, gazdasági és tudományos életünk avatott személyiségeivel. Tavaly dr. Stumpf István kancelláriaminiszter és dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter volt az Újságírók Baráti Asztala vendége.

A jelentős érdeklődésre utal, hogy az Újságírók és Barátaik Fogathajtó- és Főzőversenyén 2001-ben a résztvevők - a hajtók, a főzők és a vendégek - száma kereken duplája volt az egy évvel korábbinak. Rangos vendégek, újságírók és politikusok sora tisztelte meg a rendezvényt. Az estébe hajló délután külcsínében, szervezettségében és - elsősorban az egyetem néptánc együtteseinek jóvoltából és szponzorok támogatásával - hangulatában is felülmúlta a 2000. évit. A bizottság körülbelül egymillió forintot "hozott" a SZIE Napoknak erre a rendezvényére.

Hosszas vajúdás után elkészült az egyetemről szóló film. Jelentősen kiegészült és korszerűsödött az egyetem magyar nyelvű honlapja, s él az angol nyelvű változat is. A bizottság ismételt javaslata nyomán a gödöllői főépület bejárati kis auláját átrendezték, régi színeiben kifestették, felújították, a telefont áthelyezték.

Az idén a karok képviselőivel, a hallgatói önkormányzat elnökével kibővülve látott munkájához a PR-bizottság, amely minden hónap utolsó keddjén ülésezik, s a gyakorlati munka során az elnök és az igazgató a két bizottsági ülés között az illetékesekkel hetente rendszeresen megtárgyalja a részfeladatokat. Az év feladatai között szerepel a már visszatérő rendezvények gondozása, a tájékoztató kiadványok frissítése, szükség szerinti megjelentetése, az előrelépés az oktatási és kutatási PR-munkában.

A bizottság szeretné pályázatok felderítésével és kidolgozásával erősíteni anyagi hátterét. Célja az egyetemi kül- és beltéri irányító, továbbá intézeti és névtáblák anyagának kiválasztása és a mutatványpéldányok elkészítése az arculati kézikönyv előírása szerint. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gödöllői főépület előtti park felújítását, ápoltatását, karbantarttatását. Tervezi, hogy a hallgatói önkormányzat segítségével "hetesi gyakorlat" keretében felkéri a hallgatókat, legyenek a segítségére a környezeti kultúra ápolásában, nevezetesen a park rendben tartásában.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő