Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Versenyképességünk függ az együttműködésünktől
Rektori sajtótájékoztató az Állatorvos-tudományi Karon

Az egyetemépítés eredményeiről és nehézségeiről tartott sajtótájékoztatót dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, rektor az Állatorvos-tudományi Karon február 19-én. A SZIE vezetője elmondta, sikerült olyan intézményfejlesztési koncepciót kidolgozni, amely a kampuszokat megtartva kínál lehetőséget a fejlesztésre. A helyszín módot adott arra is, hogy dr. Solti László egyetemi tanár, a házigazda kar dékánja ismertesse az István úton kialakítani tervezett korszerű kisállat-klinika elképzelését.

A SZIE vagyonában nagyszerű hagyományok, pótolhatatlan értékek rejlenek, amelyeket meg kívánunk őrizni, mondta bevezetőjében dr. Szendrő Péter. A mai helyzetet azonban nem szabad konzerválni, mert a versenyképességünk attól függ, hogy mit tudunk elérni együtt, hogy milyen előnyeit használjuk ki az integrált egyetemnek. A racionálisabb működés feltételeit és lehetőségeit keresve érzelmek csaptak össze, de a tárgyalások végeredményeként jó megoldás született. Olyan koncepciót alakított ki a közös gondolkodás, amely megtartja az értékeket, a kampuszokat, mégis lehetőséget ad a fejlesztésre.

Budán és Pesten megmaradni fontos, meghatározott célja a SZIE-nek. Azonban a budai, az állatorvos-tudományi és az Ybl kampusz a város szívében, meghatározott méretekben áll rendelkezésre. Bizonyos fejlesztéseket nagyon nehéz ilyen feltételek között megvalósítani.

Úgy gondoljuk, jelentette ki a rektor, hogy a budai kampusz tehermentesíthető, ha a fejlesztések egy része a gyakorlóbázisára, Soroksárra kerül, ahol botanikus kert és faiskola is található. A védett budai arborétum természetesen a jövőben is része lesz a budai kampusz képzésének. A távolságok szükségessé teszik szálláshelyek létesítését Soroksáron, hogy ott néhány napos gyakorlatokat lehessen tartani. Olyan tanterveket kell kidolgozni, amelyekkel a képzés gazdaságos lesz. A soroksári kertészeti bázis kinyílik minden olyan szaknak, amelynek a tantervében szereplő diszciplínák ismeretei ott megszerezhetők.

Az Állatorvos-tudományi Kar közel kétmilliárd forintos beruházása eredményeként Üllőn elkezdte munkáját a nagyállat-klinika. Több intézet, tanszék is oda költözött, folytatta dr. Szendrő Péter. Itt is az a filozófiánk, hogy a belvárost mentesítsük a túlzott terhek alól. A kisállatorvosi praxis nem telepíthető sehová; az évi 40 ezer esetből minden hallgató olcsón megszerezheti a gyakorlati ismereteket. Az István utcában ezért korszerű kisállat-klinika létesítése a cél. A meglévő épület belső átalakításáról dr. Reischl Gábor főiskolai tanár, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar főigazgatója vázlattervet készített.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Üllőn az ezerötszáz hektáros Dóramajor is a SZIE kezelésében van. Ott az állattenyésztésre és a lovaglásra keres forrásokat az egyetem. Természetesen ez a bázis is nyitott más, érdekelt fakultások számára.

A Villányi úti épületek rekonstrukciós feladatok sorát adják a kampusznak. Vannak olyan létesítmények - felvonulási épületek, autószerviz, kazánház, raktárépület - melyek nem igazán valók egyetemre. Az ottani körülmények javításának forrását két nem használt ingatlan értékesítése adhatja. A további szóba került Somlói úti ingatlant csak akkor bocsátja az egyetem áruba, ha a bevételből jobb oktatási és munkafeltételeket alakíthat ki a budai kampusz polgárainak.

Kormányzati támogatás - több mint másfélmilliárd forint - jelenleg a gödöllői kollégium felújítására és bővítésére nyílik meg. Az épülő kollégiumi falu lesz a SZIE hallgatói mobilitásának bölcsője. A finanszírozás és a józan ész is arra készteti az egyetemet, hogy egyeztesse az alapképzés tanterveit, tantárgyait, és lehetőség szerint együtt tanuljanak nagyobb közösségek. Most még Gödöllőn sincs olyan tanterem, amelyben 200 főnél több diákot le lehetne ültetni. Ezért az oktatási tereket is bővíteni kell.

Sajtótájékoztatóján dr. Szendrő Péter szólt a már koncentráltan működő könyvtárhálózatról, a közös sport és nyelvi intézetről, az akkreditált nyelvvizsgaközpontról is. Hangsúlyozta, hogy az informatikai érrendszer felélesztését 300 millió forinttal támogatja az oktatási kormányzat.

Az egy éve megalakult nyolc karközi szakmai tudományos műhely révén az egyetem igyekszik közelíteni egymáshoz a hasonló tudományterületeket gondozó tanszékeket. Azt kéri e műhelyektől, hogy a partner intézetek és tanszékek próbáljanak együttműködni kutatásban, tankönyvírásban, tanárcserében. Lassú a folyamat, nagyok a félelmek, de nem szabad erőltetni, mert élő-érző anyaggal dolgozunk, fogalmazott a rektor.

Tudásközpontok kialakítását is szorgalmazza az egyetem 2010-ig tervezett fejlesztési koncepciója elsősorban a kutatási együttműködés javítására. Ahol a legjobbak a feltételek, beruházásokkal igyekeznek majd e központokat erősíteni. A tudomány finanszírozása az egész világon projektek mentén valósul meg és a különböző műhelyek összefogásán alapul. Lehetőség szerint ezeket a műhely-konzorciumokat súlypontját tekintve az egyetemen belül kell tartani, hogy a pénz is ott maradjon.

A SZIE az ország legbonyolultabb felsőoktatási képződménye, már világviszonylatban is jelentős intézmény. Alapelvünk csak az együttműködés lehet. Valamennyi kar jelenlegi összetételű vezetése megszavazta az integrációt, ebből tehát nem kimenekülni kell, nem is lehet, ha gond támad, hanem közösen leküzdeni a nehézségeket, mondta végezetül dr. Szendrő Péter. Jó példa erre a Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar kibontakozó belső integrációs törekvése az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karral, továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és az Ybl Kar közös gondolkodása az ingatlanállomány jobb hasznosításáról.

B. G.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő