Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

Február 19-én délután hallgatói fórumot tartottak a SZIE budai karainak hallgatói önkormányzatai. A hallgatói fórumot, amelyen dr. Szendrő Péter rektor is részt vett, a SZIE budai kampuszának részleges vagy teljes megszüntetéséről és egyes értékesítendő ingatlanokról keringő információk tisztázása végett hívták össze.

A Villányi úti "Dísztermet" csordulásig megtöltötte a több száz hallgató és az oktató, sőt a terem felső részén lévő galérián sem lehetett talpalatnyi helyet találni. A többórás fórumon érvek, vélemények hangzottak el; a legtöbb kérdést érthető módon a SZIE rektora kapta. Dr. Szendrő Péter kijelentette: a személye jelenti a garanciát arra, hogy a kampusz nem szűnik meg, sőt, hogy fejlesztések lesznek Budán. A fejlesztési koncepciót egyetlen szavazati többséggel elfogadó egyetemi tanácsi határozatból és a fórumon elhangzott javaslatokból kiindulva azt is elmondta: ha megtehetné, nem hogy kétharmados, de 100%-os szavazati arányúvá tenné a hasonló horderejű kérdéseket. Bár a hallgatókat a rektor személyes garanciája teljes mértékben nem nyugtatta meg, számos kérdés tisztázódott. A fórumra újságírók - rádió- és tv-riporterek - is eljöttek az érintettek meghívására.

Dr. Szendrő Péter személyre szóló levelet küldött az érintett karok hallgatói képviselőinek, amelyben, kifejti:  a budai karok által a decemberi egyetemi tanácsülés után beterjesztett módosító javaslatokat, azaz a módosított beruházási megállapodás-tervezetet január 19-én Béres István kormánybiztos előterjesztésében a vezetői kollégium tárgyalta és a résztvevők nagy többsége elfogadhatónak ítélte. A január 30-án megtartott ET-ülés határozatban rögzítette, hogy a megállapodásban nevesített ingatlanok eladásából befolyt összeget a kezelési jogát gyakorolt jogelőd intézmény használhatja fel az intézményfejlesztési tervben meghatározott célokra. A rektor úgy ítélte meg, hogy az egyeztető folyamat eredményeként a karok érdekeivel nem ellentétes, az egyetem fejlesztési tervibe illeszthető megállapodás jött létre és egyúttal megköszönte a budai karok vezetőinek konstruktív javaslatait, amelynek segítségével aláírhatta a megállapodást.

(Educatio Press)

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő