Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Anyanyelvápolás

A kultúra ezer arca közül több feltűnik egyetemünkön is, sok azonban - bár helyük lenne - hiányzik. Sajnos meglehetősen sokszor éppen az az arc a legcsúnyább, amelynek a legszebbnek kellene lennie. Anyanyelvünkre gondolok. Rengeteg jel int arra, hogy ezzel a kulturális kinccsel - amely egyben legfontosabb munkaeszközünk is - nem törődünk kellőképpen. Előfordul, hogy saját tanszékünk nevét vagy előadásunk címét is hibásan írjuk le, tankönyveinkben pedig hemzsegnek a magyar-angol hibrid mondatok stb.

A magyar nyelv ápolásával kapcsolatban igen sok teendőnk lenne: részben az egyetemünkön már meglévő kezdeményezések kiszélesítése, részben pedig az anyanyelvi problémák megfelelő kezelése.

Néhány teendő a sok közül:

1. Kiterjeszteni az egész egyetemre a (gödöllői egységeknél már negyedik éve folyó) TANKÖNYVEK - SZÉP MAGYAR NYELVEN pályázatot.

2. Nyelvművelő ankétok rendezése; a tankönyveinkben, jegyzeteinkben, valamint egyéb kiadványainkban előforduló legsúlyosabb nyelvi, helyesírási és fogalmazási hibák kiszűrése és tudatosítása. Ezek (természetesen névtelenül, senkit meg nem bántva) időszakos kiadványokban is megjelenhetnének.

3. Hallgatóink számára (esetleg valamely jól bevált távoktatási tananyag felhasználásával) nyelvhelyességi kurzust szervezni, annak sikeres elvégzését kreditértékkel is elismerve.

4. Nyelvhelyességi verseny rendezése hallgatóink számára.

Természetesen számos további lehetőség kínálkozik arra, hogy anyanyelvünk megbecsülése egyetemhez méltó szintre emelkedjék, és végzett hallgatóink a szaktudás mellett megfelelő nyelvi kultúrával is rendelkezzenek. Ez csak közös munkával valósítható meg, amelynek szervezésére és egybehangolására egy anyanyelvápoló bizottság létrehozását javasolnám. Ez működhetne a SZIE nemrég megalakult "Kulturális missziója" keretében. Tagja - önkéntes vállalás alapján - bárki lehetne, aki tudatában van a világos, tiszta nyelven történő képzés fontosságának, és késztetést érez arra, hogy ezt elősegítse. Ez a bizottság nyilván lényegesen kibővítené a fentebb vázolt tevékenységek körét.

Az említett "Kulturális misszió" elnöksége engem bízott meg a szervezéssel. Kérek mindenkit, aki segíteni akar, értesítsen erről valamilyen formában.

Gödöllő, 2002. március

Dr. Kósa András

Cím: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Telefon: 28-522-041

e-mail: akosa@mszi.gau.hu

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő