Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Versenyképességünk függ az együttműködésünktől

  Az állatorvosok hármas feladata

  Fürtökben lógtak a hallgatók a fórumon

  Standon a "Gyöngyösi Főiskola"

  Választás a Mátraalján

  Rektori tea a Kulturális misszióval

  Anyanyelvápolás

  Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

  Elhárulnak a Gödöllői Ipari Park előli akadályok

  Hornok László székfoglaló előadása

  Almanachban mutatják be tevékenységüket

  Dr. Szabó Béla

  Lovas nyári egyetem

  Meghívás Firenzéből

  Gép-ész jutalom

  Beszélgetés Balogh János akadémikussal

  Tömeg nélküli farsang

  Egy (volt) kábítószeres naplója

  Kiadványok, rendezvények kommunikáció


  Kert a kastélykertben

  Elejét is, végét is átrendezték

  AIESEC

  Arany Titán-díj lapunk főmunkatársának

  Legendás tanároktól az ifjú reménységekig

  Garanciát akarnak Élő lánc Budán

  Tea Gödöllőn
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám
 

Konferencia az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon

Épített környezet: eltérő érzékeléssel, egyenlő eséllyel

Nyolcadik alkalommal rendezték meg január 31-én a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán az Épített környezet című konferenciát, melynek plenáris ülését dr. Reischl Gábor főigazgató nyitotta meg a nagyelőadóban.

A délelőtti programon - címe Hőszigetelések, vízszigetelések, szép tetők volt - ismertetést kaptunk a legújabb anyagokról és termékekről. Az előadók vetített képekkel és prospektusokkal támasztották alá mondandójukat. A YTONG Hungária Kft. képviselője többek között bemutatta azt a gödöllői családi házat, ahol elsőként építettek YTONG rendszerrel koporsófödémet. Az elnevezés ellenére ez egy igen életrevaló szerkezeti megoldás, a teljes ácsszerkezetet kiváltja, mivel a magastető ferde síkját építik szilikát elemekből. Alkalmazásával javulnak a tető hőtechnikai mutatói, nyáron kevésbé lesz meleg a tetőtérben.

Délután szekcióülések kezdődtek. A 311-es teremben az Öt érzékszerv szimpózium sorozatban harmadik ülése zajlott Harmóniában a természettel - Épített környezetünk hatása érzékszerveinkre címmel. Ez a társadalom- és művelődéstörténeti előadássorozat a testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, a hagyományos értékrendet és mentalitást magáénak valló polgárság életmódját és életvitelét meghatározó kérdéseket vet fel és vitat meg.

Néhány kerekesszékesért?

A másik szekcióülés napjaink egyik legidőszerűbb problémakörét tárgyalta, az akadálymentes építéssel foglalkozott Egyenlő esélyekkel címmel. Mielőtt bárkiben fölmerülne, hogy miért kell átalakítanunk környezetünket hatalmas költségekkel néhány kerekesszékes kedvéért, hadd áruljam el, hogy nemcsak nekik, mindenkinek kényelmesebb és biztonságosabb használatot tesznek lehetővé ezek a változtatások. Gondoljunk csak a babakocsit toló kismamákra, a mozgásukban időszakosan korlátozott személyekre kéz- vagy/és lábtörés után, vagy az idősebbekre, akik egy rámpán még le tudják küzdeni a magasföldszintekre vezető néhány lépcsőfokot, de anélkül némelyiküknek lehetetlen a bejutás.

A 90-es évek második felében született új építésügyi jogszabályokkal kezdődött el az a törvényalkotó munka, amely előírja az akadálymentes épített környezet kialakításának szükségességét és megalapozza a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

2. § E törvény alkalmazásában:

1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés - összhangban az Alkotmánnyal és a nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival - a következő törvényt alkotja:

...

29.§

(6) A törvény kihirdetésekor már meglévő középületek akadálymentessé tételét fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni.

Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar szárnyai alatt létrejött labor5 csoport célul tűzte ki, hogy a főiskola épületeire akadálymentesítési programtervet dolgoz ki - mondta Novák Ágnes, a szeminárium szervezője, az Épített Környezet Tanszék főiskolai docense. Már a diplomatervezés során ösztönzik a hallgatókat az ehhez szükséges másként gondolkodásra. Az idei diplomatervekre pályázatot írtak ki a főiskolán, hogy a hallgatók oldják meg az akadálymentes kialakítást papíron. A konferencián hirdettek eredményt. A díjat Fazekas Péter vehette át a Vadaspark bejárati épületének akadálymentes terveiért. A főiskola épületeinek akadálymentesítési programjában való eredményes és színvonalas részvételéért elismerő oklevelet kapott Pinczés Éva és Skulthéty Levente.

Akadályok lenn és fenn is

Az akadálymentesítési programterv koncepciójáról és részleteiről Farkas Zsuzsa akadálymentesítési szakértő, a főiskola egykori hallgatója, a labor5 munkatársa számolt be a résztvevőknek. A program a "Zászlóshajó projekt" nevet viseli - ami elég találó, mivel hasonló kezdeményezésről nemigen hallottunk még. Bár az 1990-ben létrejött Motiváció Alapítvány is célul tűzte ki az akadálymentesítést és azóta is folyamatosan a fogyatékosok érdekeit képviselve végzi munkáját, mégis úttörő kezdeményezésnek számít, ahogy a főiskolán felkarolták az ügyet.

A felmérésen kívül tervezési segédlet, valamint konkrét tervek elkészítése is a munkájukhoz tartozik. Mindezekhez maguk dolgozták ki az irányelveket, figyelembe véve a hazai jogszabályokat, szabványokat és az EU ajánlásokat. Az épületek paramétereit "mérhetővé" tették az akadálymentesség szempontjai szerint. A főiskola nagyelőadójának felmérőlapján bemutatták, hogyan is zajlik a konkrét munka. Az egyes helyiségek épületszerkezeti elemeit - a padlóburkolatot, az ablakokat, a fal felületkezelését stb. - mind megvizsgálják és értékelik. Azért fontos ez, mert nemcsak a mozgáskorlátozott fogyatékosok védelmében készülnek a tervek, hanem a látás- vagy halláskorlátozottak is ide tartoznak, akiknek szintén gondoskodni kell a biztonságos környezetről. Az asztmások miatt vizsgálják a falfestékek minőségét: nem tartalmazhatnak allergén anyagokat.

Első hallásra kicsit túlzottnak tűnhet ez az alaposság, a kijavításra fordítandó költségek tekintetében meg még inkább. De a felmérést elegendő egyszer elvégezni, utána ütemezetten valósíthatók meg a módosítások. Ha egy adott épületnél rendelkezésre állnak ezek az ajánlások, elegendő csak a felújításkor elővenni a terveket és a javasolt anyagokat használni, az ajánlott módosításokat elvégezni. Ablakcserénél például az elérhető kilincsűt, a megfelelő hőszigetelésűt, az egészségre nem ártalmas felületkezelésűt szükséges választani.

A teljes felmérés tartalmazza az épület környezetének a feltérképezését (parkolási lehetőség, gyalogátkelőhely, küszöb nélküli bejárat), a helyiségek használhatóságának és megközelíthetőségének vizsgálatát (rámpák, lift, mozgássérültek mosdója, elérhető kapcsolók, kilincsek stb.). A különböző funkciójú intézmények speciális használatú egységeire, helyiségeire természetesen speciális felmérőlapokat kell összeállítani.

Novák Ágnes elmondta, hogy még az új építési és a fogyatékosok védelméről szóló törvény megjelenése előtt, a svédországi Dalarna Egyetemen tett látogatásukon megfogalmazódott bennük, hogy itthon is kell foglalkozni a mozgáskorlátozottak körülményeinek javításával. Egy ottani, 1996-98-ig tartó képzésen szerezte meg elsőként Fischl Géza építészmérnök és akadálymentesítési szakmérnök azt a tudást, amivel itthon is beindíthatták koncepciótervük kidolgozását. A labor5 ma már külső megbízásokat is vállal.

Pszichoszociális tervezés

Terveik nem korlátozódnak a tervezésre. Oktatási intézményben létrejött munkacsoportként célul tűzték ki azt is, hogy beépítik a szakemberképzés követelményrendszerébe az akadálymentesített tervezés ismérveit; részt vesznek kutatásokban, s azok eredményeit a gyakorlatban alkalmazzák. Fontos számukra az interdiszciplináris megközelítés, a különböző tudományágak képviselőinek együttgondolkodásra késztetése.

Fischl Géza is szót kapott a szemináriumon és elmondta szem előtt tartott szempontjait a tervezésről és az egészségről. Hiszen "az egészség olyan fizikai, szellemi, szociális állapot, mely nem feltétlenül a betegségek hiányát jelenti". Ez ami mindenképpen feltételezi, hogy környezetünk kialakítása során azoknak az embereknek is biztosítanunk kell annak biztonságos és kényelmes használatát, akik betegnek tűnnek, és mégis egészségesek. Az egészség tartóssága a legfontosabb követelmény, ezért fontos ennek ellentettjéről is szólni, hiszen aki egészségesnek látszik, az is lehet beteg (stressz, depresszió stb.). Az akadálymentes tervezésnek nemcsak a fizikai értelemben vett hozzáférhetőségnek kell megfelelnie (fizikai adottságok alapján való tervezés), hanem az emberek szellemi képességeit figyelembe vevő, pszichoszociális tervezéssel lehet teljes körűen megvalósítani.

Formatervezésért ösztöndíj

Végezetül betekintést kaptunk egy fiatal formatervező munkájába, aki diplomamunkaként egy kerekesszéket tervezett és ezzel formatervezési ösztöndíjat nyert. Ez egy 3 éves program, mely a kutatás - tervezés - kivitelezés hármas egységére épül, azaz a megálmodott kerekesszék megvalósítását az ötlettől a mintadarab elkészültéig támogatja. Szilágyi G. Csaba munkájának a "Kentaur program" nevet adta, mely alatt egy olyan kerekesszéket fejlesztett ki, mely könnyen, jól használható, emellett szép, színes és sportoláshoz is használható.

Sok tanulsággal szolgált mindannyiunknak ez a konferencia. Tervezőként is bevallhatom, hogy ilyen széleskörűen még soha nem gondoltam végig, mit is jelent az akadálymentes környezet, az akadálymentes tervezés. Az építési törvény "csak": kényelmes, biztonságos, önálló használat biztosításáról rendelkezik.

J. B. I.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő