Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Befejeződött az egyetem harmadik tanéve

  Szent István Előadás

  Tudás és erkölcs

  Dr. Szendrő Péter rektor tanévzáró gondolatai

  Nagyváthy János-díjasok

  Aranydiplomások

  Gödöllői Gazdanapok

  Integrációt vetőmagtól az értékesítésig

  Összkomfort a kollégiumban?

  Támasz-pont a művelődési központban

  Egy lépcső előre

  Együttműködik az ÁSZ és az egyetem

  Gödöllőn találkoznak a világ pelekutatói

  Dr. Csepregi Pál

  Környezetvédelmi pályázat

  Fordulat a könyvpiacon

  Ökológia - termesztés-ökológia

  Mezőgazdasági kultúránk bécsi emlékhelye

  Meg kell találni a közös piaci érdekeket

  Tanévzáró juniális Babatvölgyben

  Rajtkövön a megújuló energiaforrások

  Ajándék Esztergomból

  Felmérés az agrárértelmiségről

  A táj változásai a Kárpát-medencében

  Tanszálloda és borlovag avatás Gyöngyösön
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 9. szám
 

Az ünnepi beszédet Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke, a Szent István Előadást Hornok László akadémikus tartotta

Befejeződött az egyetem harmadik tanéve

 

A Szent István Egyetem gödöllői aulája adott otthont az Egyetemi Tanács tanévzáró ünnepi ülésének június 21-én. A vendégeket dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, rektor köszöntötte. Üdvözölte a habilitált oktatókat, kutatókat, jubileumi diplomásokat, miniszteri és egyetemi kitüntetésben részesülőket, a doktorjelölteket és hozzátartozóikat, egyetemünk legkiválóbb végzett hallgatóit. Külön köszöntötte dr. Mészáros János, dr. Péter Raspor és dr. Szénay László professzorokat, akik az ünnepségen vették át a Doctor Honoris Causa elismerő címet és dr. Vízi E. Szilvesztert, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.

A tanácsülés doktorráavatással kezdődött. Az elmúlt időszakban a SZIE-n 26-an szereztek doktori fokozatot doktori cselekmény alapján. Agrár műszaki tudományok tudományágban Fenyvesi László, állatorvosi tudományok tudományágban Bakonyi Tamás, Gerics Balázs, Kulcsár Gábor, Szakáll István, Szalay Ferenc, állattenyésztési tudományok tudományágban Kertész Virág, biológiai tudományok tudományágban Kónya Attila és Lados Miklós, élelmiszertudományok tudományágban Batáné Vidács Ildikó, Fábiánné Csalári Judit Márta, Gergely Surd, Hu Xianguo, Márki Edit, Nyúlné Pühra Beáta Amália, Rónaszéki Gábor, Stégerné Máté Mónika és Turza Sándor, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Mokry Tamás, környezettudományok tudományágban Centeri Csaba és Kondora Cosette, növénytermesztési- és kertészeti tudományok tudományágban Gegenwart Gizella, Hegedűs Attila, Jekkel Zsolt, Kovács Szilvia, Ott Péter, Pólyáné Hanusz Borbála, Slezák Katalin Angéla és Szalay László.

A doktorráavatás után dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke tartotta meg ünnepi beszédét, amit keretes írásunkban ismertetünk.

Kedves eseménye a mindenkori évzáró ünnepélynek a jubileumi gyémánt, vas és rubindiplomák átadása. Az aranydiplomákat külön ünnepség keretében adták át, amelyről lapuk más oldalán számolunk be.

Gyémántdiplomára jogosultak: dr. Bodolay Istvánné dr. Fejér Sarolta, dr. Cserjés Gézáné dr. Táncsics Klára, dr. Mártha Zsuzsánna, Meuser Iván, Szathmáry József, dr. Szmodits Tibor, dr. Szőke Gyula. Vasdiplomára jogosult Guseo Andor, rubindiplomára jogosult dr. Csapó György.

Az egyetem rektora professor emeritus kinevezést adott át dr. Jeszenszki Zoltán nyugalmazott egyetemi tanárnak (Gépészmérnöki Kar), dr. Kósa András nyugalmazott egyetemi tanárnak (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) és dr. Tamás László nyugalmazott egyetemi tanárnak, (Állatorvos-tudományi Kar).

Az egyetem rektora egyetemi magántanárrá nevezte ki dr. Harrachné dr. Benkő Mária tudományos tanácsadót (Állatorvos-tudományi Kar), dr. Klaus-Peter Brüssow tudományos főmunkatársat (Állatorvos-tudományi Kar), dr. Kőmíves Tamás igazgatót (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar). Címzetes egyetemi tanári elismerésben részesült dr. Günther Schade egyetemi tanár, Humboldt Egyetem (Kertészettudományi Kar), dr. Horscht Hagenlocher magánállatorvos, (Állatorvos-tudományi Kar), dr. Kertész Zoltán tudományos osztályvezető, Gabonatermesztési Kutató Kht (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar), dr. Kéry Ágnes egyetemi docens, Semmelweis Egyetem (Kertészettudományi Kar), dr. Reke Barnabás egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem (Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar), dr. Seres Tibor elnök vezérigazgató, Sara Lee Kávé és Tea Rt. (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), dr. Tekes Lajos igazgató, Országos Állategészségügyi Intézet (Állatorvos-tudományi Kar).

Címzetes főiskolai tanári kinevezést kapott Ercseyné dr. Peregi Katalin főosztályvezető (Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar).

A SZIE-vel együtt született hagyomány a Szent István Előadás, amelyet immár harmadszor hangzott el. Az előadásra az egyetem rektora azt az oktatót vagy kutatót kéri fel, aki kiemelkedő tudományos teljesítményével példamutatót alkotott. A 2002. évi Szent István Előadás jogát dr. Hornok László professzor, akadémikus, a Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológia Tanszék vezetője nyerte.

Dr. Hornok László 1947. augusztus 13-án született Újpesten. Felsőfokú tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen folytatta, ahol 1970-ben végzett kitüntetéses diplomával. A biológiai tudomány kandidátusa fokozatot 1980-ban, az MTA doktora címet 1994-ben szerezte meg. 1995-ben habilitált egyetemünkön, majd 2001. májusában a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Dr. Hornok László aktív részese a hazai és nemzetközi tudományos közéletnek. Rektori meghívásra 1994. óta vezeti a SZIE Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékét. Doktori programot szervezett és akkreditáltatott, tantárgyfelelősként tantárgyi tematikákat dolgozott ki. Két egyetemi jegyzet, öt könyv, 60 tudományos dolgozat szerzője. Előadását keretes írásunkban ismertetjük.

Az ünnepélyes tanácsülésen ezután habilitációs okleveleket adtak át. A habilitációs eljárás során az egyetemi vezető oktatói feladatokra való alkalmasság kinyilvánítására kerül sor. Ezúttal négy fő nyerte el a habilitált címet. dr. Fébel Hedvig állatorvosi tudományok tudományágban, dr. Fehér István közgazdaságtudományok tudományágban, dr. Ligetvári Ferenc multidiszciplináris agrártudományok tudományágban, Mezősné dr. Szilágyi Kinga multidiszciplináris agrártudományok tudományágban.

Az egyetem legnagyobb elismerését, a honoris causa címet ezúttal dr. Mészáros János, dr. Peter Raspor és dr. Szénay László professzorok kapták.

A Szent István Egyetem Aranyérme kitüntetésben részesült dr. Dimény Imre akadémikus, az Élelmiszertudományi Kar professor emeritusa, négy évtizeden át az agrár-felsőoktatásban végzett kiváló és példaértékű oktatói és tudományos kutató munkája elismeréseként valamint dr. Hauk Béla egyetemi docens, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémiájának főigazgatója eredményes oktatásszervezési és irányítási munkájáért, amellyel országos hírűvé és elismertté tette az akadémiát.

A Szent István Egyetem Ezüstérme kitüntetésben részesült dr. Kósa Emma tudományos munkatárs (Állatorvos-tudományi Kar), dr. Szalai György nyugalmazott egyetemi tanár (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar).

Szent István Egyetemi Babérkoszorú Arany fokozatot kapott dr. Jámbor Imre egyetemi tanár, dékán (Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar), dr. Hoschke Ágoston egyetemi tanár, dékán (Élelmiszertudományi Kar), Lugosi Gábor gazdasági főigazgató (SZIE), dr. Reischl Gábor főigazgató (Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar), dr. Villányi László egyetemi tanár, elnök (Gödöllői Területi Tanács), dr. Nemes Péter egyetem docens (Állatorvos-tudományi Kar), Bányainé dr. Sándor Julianna egyetemi docens (Kertészettudományi Kar), dr. Gere Tibor egyetemi tanár (Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar), dr. Gedon László főiskolai docens (Jászberényi Főiskolai Kar), Monschpartné dr. Sényi Judit egyetemi docens (Élelmiszertudományi Kar), Izsákné Hegedűs Gyöngyi hivatalvezető (Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar), Lajkó Istvánné kari titkár (Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar), dr. Makó Csaba egyetemi tanár, Vezető és Továbbképző Intézet, dr. Walz Géza egyetemi docens (Gépészmérnöki Kar).

Szent István Egyetemi Babérkoszorú Ezüstfokozat kitüntetés kapott dr. Kovács Tibor nyug. Szakfőtanácsos (Oktatási Minisztérium), dr. Wallendums Árpád főosztályvezető-helyettes (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium), dr. Barabás Béla vegyészmérnök (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar), dr. Boussi Edit főkönyvtáros (Gödöllői Tudományos Könyvtár), Daru Gáborné titkárságvezető (Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar), dr. Farkasné dr. Fekete Mária egyetemi docens (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), dr. Forró Edit egyetemi adjunktus (Kertészettudományi Kar), Galsi György főiskolai docens (Jászberényi Főiskolai Kar), dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi adjunktus (Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar), Keszeiné Say Emma főiskolai adjunktus (Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar), Sándorné Pálfalvy Beáta titkárságvezető (SZIE Főtitkári Hivatal), dr. Szabó István egyetemi docens (Gépészmérnöki Kar), Vas Judit igazgató (Idegennyelvi Vizsgaközpont), dr. Zana János egyetemi adjunktus (Élelmiszertudományi Kar).

Szent István Egyetemi Babérkoszorú Hallgatói Fokozatot kapott Lakatos Márk kari TDT titkár (Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar).

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács "Tudással Magyarországért" jubileumi emlékplakettet alapított, amellyel köszönetét és elismerését fejezi ki a magyar felsőoktatás intézményeiben, tudományos műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet segítő, támogató oktatók és kutatók áldozatos munkájáért. Összesen 300 emlékplakettet ítéltek oda, közülük húszan a SZIE-ről kapták az elismerést. A tanévzárón dr. Dohy János akadémikus, egyetemi tanár és dr. Farkas József akadémikus, egyetemi tanár vették át a kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökétől, dr. Szendrő Péter rektortól. Dr. Dimény Imre akadémikus, professor emeritus szeptember 11-én, a 80. születésnapja alkalmából az MTA Dísztermében tartandó ünnepi osztályülésen veszi majd át ezt a kitüntetést.

Az oktatási miniszter sokéves kiemelkedő oktatói, kutatói és oktatásszervezési munkájáért Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesítette dr. Csima Péter egyetemi tanárt (Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar), Danisné Ravasz Juditot, a Szent István Egyetem gazdasági főigazgató-helyettesét, Fábiánné dr. Kocsis Lenke főiskolai tanárt (Jászberényi Főiskolai Kar), dr. Jánosi László egyetemi docenst (Gépészmérnöki Kar), dr. Korbuly János egyetemi docenst (Kertészettudományi Kar), dr. Kovács Péter testnevelő tanárt (Élelmiszertudományi Kar), Orbán Éva könyvtárigazgató-helyettest (Állatorvos-tudományi Kar) és Soós Zsolt főiskolai tanárt (Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar).

Arra nincs mód, hogy a végzősök több mint 2000 diplomáját a tanévzáró ünnepségen adják át. Azonban a már záróvizsgát tett legkiválóbb hallgatók közül karonként egyet megkértek, vegyenek részt az ünnepségen. A rektortól vette át diplomáját Abrankó László (Élelmiszertudományi Kar), Csizmazia Andrea (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), Csontos Csenge (Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar), Gallai Kinga (Jászberényi Főiskolai Kar), Honfi Péter (Kertészettudományi Kar), Keszthelyi Anita (Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar), Varga Róbert (Gépészmérnöki Kar).

B. G.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő