Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Befejeződött az egyetem harmadik tanéve

  Szent István Előadás

  Tudás és erkölcs

  Dr. Szendrő Péter rektor tanévzáró gondolatai

  Nagyváthy János-díjasok

  Aranydiplomások

  Gödöllői Gazdanapok

  Integrációt vetőmagtól az értékesítésig

  Összkomfort a kollégiumban?

  Támasz-pont a művelődési központban

  Egy lépcső előre

  Együttműködik az ÁSZ és az egyetem

  Gödöllőn találkoznak a világ pelekutatói

  Dr. Csepregi Pál

  Környezetvédelmi pályázat

  Fordulat a könyvpiacon

  Ökológia - termesztés-ökológia

  Mezőgazdasági kultúránk bécsi emlékhelye

  Meg kell találni a közös piaci érdekeket

  Tanévzáró juniális Babatvölgyben

  Rajtkövön a megújuló energiaforrások

  Ajándék Esztergomból

  Felmérés az agrárértelmiségről

  A táj változásai a Kárpát-medencében

  Tanszálloda és borlovag avatás Gyöngyösön
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 9. szám
 

Dr. Szendrő Péter rektor tanévzáró gondolatai

Önállóság és kooperáció

A Szent István Egyetem arra törekszik, hogy az iránta megnyilvánuló társadalmi igényeknek megfelelő erőforrásokhoz jusson, mondta a harmadik tanévet bezáró beszédében dr. Szendrő Péter rektor. Az egyetem képzési kínálata iránti keresletet jól érzékeltetik az idei felvételi jelentkezési számok. Az első helyre beadott jelentkezési lapokat figyelembe véve egyetemünk a második az ELTE mögött. Ha csak a nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket számoljuk, akkor a SZIE a nyolcadik. Ez azt mutatja, hangsúlyozta az intézmény vezetője, hogy bár vannak, akik szerint az agrár-felsőoktatásban és a hozzá tartozó, a vidék felemelkedését elősegítő oktatási területeken túlképzés van, a társadalom ezt másképpen ítéli meg. A magas érdeklődés minden bizonnyal a SZIE-n kiadott diplomák színvonalát is tükrözi. Különösen kedvező az a változás, hogy a múlt évinél 3000-el több jelentkezés érkezett a tíz karon meghirdetett nappali tagozatos képzésekre. Ez arra is utalhat, hogy a szülők készek és képesek nagyobb összeget fordítani gyermekeik felsőfokú oktatására. Büszkék lehetünk a doktori képzésünkre is, amire átlagosan háromszoros a túljelentkezés.

Az idén 3700 egyetemi és főiskolai diplomát bocsát ki a SZIE. 2250 hallgató nappali, 1450 levelező tagozaton folytatott tanulmányokat. Az államilag finanszírozott végzős hallgatók száma 2100, a költségtérítéseseké 1600. Az egyetemi diplomák aránya 40, a főiskolai okleveleké 60 százalék. A piac ennél nagyobb arányban vár főiskolai végzettségű szakembereket, mutatott rá dr. Szendrő Péter. Nagy feladatunk és óriási lehetőségünk, mondta, hogy a hallgatókat szükség esetén belső pályamódosítással tegyük sikeressé. Az elméleti tehetségeket egyetemi diploma felé irányíthatjuk. Azoknak pedig, akiknek a gyakorlati képességek uralják a tehetségét, "menet közben"is főiskolai szakot ajánlhatunk. A SZIE az értelmiségi hivatások széles skáláját gondozza. Dolgunk tehát, hogy elrendezzük a hozzánk jelentkezők sorsát.

Nehéz úton járunk, de talán jobb helyzetben vagyunk, mint egy évvel ezelőtt, fogalmazott tanévzáró beszédében dr. Szendrő Péter. A kiadott diplomák mellett az is a 2001/2002-es tanév jelentős eredménye, hogy kidolgoztuk és konszenzussal elfogadtuk az egyetem középtávú intézményfejlesztési tervét. Ez az elgondolás úgy vállalja fel a Szent István Egyetemet, ahogyan megszületett: multikampuszú univerzitásként. Azzal az igénnyel fejlesztjük az intézményünket, hogy minden kara érezze az együttműködés előnyeit, és az önállóságból fakadó felelősséget is. Ha a karok gazdaságosan működnek, akkor az egyetem is hatékony. Az integráció tartalmi elmélyítése is időszerű feladat az oktatásban, a kutatásban, a szolgáltatásban és a mezőgazdaság, valamint a vidékfejlesztés melletti elkötelezett kiállásban egyaránt. Közös erővel meg kell tanulnunk a kooperációt. Erre a gyakorlati oktatás, a klinikum tekintélyének visszaadása során is mód nyílik az előttünk álló időszakban, mondta befejezésül az intézmény vezetője.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő