Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  OB I-es az Ybl Kar pólócsapata

  Szendrő Pétert javasolja ügyvezető rektornak a SZIE Egyetemi Tanácsa

  Mind a tíz karon elfogadták a dokumentumokat

  Kiemelt referenciaintézmény lett a SZIE

  Új szakokat kíván indítani Gödöllő és Gyöngyös

  Szaknévcsere

  Vita után egyetértés

  Szak újraindítás az István utcában

  Népmesetábor

  Gyakorlati képzés és szaktanácsadás

  Gödöllő - Debrecen együttműködés

  Kistérségi filmszemle Lakiteleken

  Öregdiák találkozó Gödöllőn

  Dr. Váncsa Jenő köszöntő beszéde

  A Budai Arborétum virágkincsei

  Az Arborétum vására

  Versenyben

  Humán erőforrás

  Professzori tanács

  Soron kívüli tanácsülés Jászberényben

  Elindította a gazdasági állatok etológiai kutatását

  A magyar kertépítészet "doyenje"

  Közgazdaságtudományi szekció

  A GTK OTDK mérlege

  Hallgatói véleményezés a gazdászkaron

  Eredmények a biológiai és a társadalomtudományi szekcióban

  Dr. Katona László

  Egy hét a Partiumban

  Diákcentrumot minden kampuszon

  Montpellier-i Agrártudományi Egyetem

  Röplabda: másodikak a kertészek

  Bajkál-expedíció

  Atlétika

  Agriexpo, tizenkettedszer

  Innovációs központ nyílik a gépmúzeumban

  Nagyváthy János-díj

  Kárpát-medencei ismeretek

  Meghívók doktori védésekre
EGYETEMI
ÚJSÁG V. évfolyam 7-8. szám
 

Közgazdaságtudományi szekció

Egy időben 27 helyszínen Gyöngyösön

Alig fejeződött be a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója, újabb kiemelkedő rendezvény kezdődött Gyöngyösön: április 24-25. között a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia közgazdaságtudományi szekciójának előadásait mutatta be közel 400 volt és jelenlegi hallgató.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2002. január 25-i ülésén hirdette meg a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az azóta eltelt időszak második felétől, 2002. decemberétől vált élessé a helyzet, már gőzerővel folyt a konferencia előkészítése a gyöngyösi karon, és készültek országszerte a hallgatók az előadásaikra. A felhívás eredményeként, - a XXV. OTDK óta eltelt időszakban (a kari és intézményi TDK konferenciák révén) - 359 nevezés érkezett a budapesti központhoz, ezzel párhuzamosan a gyöngyösiekhez. A közgazdaságtudományi szekció a nevezéseket tekintve a második legnagyobb OTDK rendezvénnyé vált 2003-ban. A nevezéseket feldolgozva, az adatokat egyeztetve néhány nevezést sajnos el kellett utasítani, ami egyrészt a kari TDT felelősök, másrészt a hallgatók hibájára vezethető vissza. Egészségügyi okok és külföldi távollét miatt is mutatkozott visszalépés.

A rendezvény nyitányára rendre elkészültek a kiadványok, a programfüzet és a 386 oldalas rezümé kötet. Az adatok feldolgozása után véglegessé vált, hogy 27 tagozatban 336 előadás vehet részt a konferencián.

A jeles eseményt dr. Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter nyitotta meg. A résztvevőkhöz és vendégekhez intézett köszöntőjében dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, rektor, az OTDT elnöke méltatta a nevezések magas számát, és azt, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend az Európában is egyedülálló tudományos mozgalom. A rendező intézmény nevében dr. Magda Sándor főigazgató sikeres részvételt kívánt a hallgatóknak.

A konferencia 27 helyszínen zajlott, nem kis szervezési feladatot róva a házigazdákra (többek között 27 számítógép és projektor üzemelt egy időben). A tagozatokat sikerült ideális környezetben megrendezni, így például a Turizmus I-III. tagozatok a kar Hotel Opál Tanszállodájában üléseztek, míg a Számvitel és Controlling tagozatok a kar Számviteli és pénzügyi tanszékének szemináriumi termeiben. Aki pedig már nem bírta befogadni a tudományos munkák eredményeit, felüdülhetett a kar impozáns parkjában.

A konferencia első napjának estélyén ünnepi díszbe öltöztetett fogadással köszöntötték a vendégeket, az aulában pedig Edvin Marton hegedűvirtuóz és csapata adott felemelő koncertet. Másnap a nagy létszámú tagozatok is befejezték előadásaikat, és összesíthették az eredményeket a bíráló bizottságok. Délelőtt az érdeklődők a kar Kertészeti tanszékén vehettek részt borkóstolón; szervezett látogatással a Tass-pusztai Tangazdaságot és a Mátra Múzeumot is meg lehetett tekinteni.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen dr. Bakacsi Gyula az OTDT közgazdaságtudományi szakmai bizottságának elnöke értékelte a konferencia tagozatainak munkáját, méltatta a gyöngyösiek színvonalas rendezését. Az eredményhirdetésen adták át a közgazdaságtudományi szekció stafétabotját a Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni Közgazdaságtudományi Karának.

*

Az OTDK fényében rendezték meg a gyöngyösi kar hagyományos, 2002/2003. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját. A 16 tudományos dolgozatot 3 szekcióban adták elő a hallgatók. A 2005-ben esedékes OTDK konferenciákon kilencen mutathatják be tudományos eredményeiket.

A Szent István Egyetem hallgatói a következő eredményekkel büszkélkedhetnek:

Ágazati gazdaságtanok tagozat

Zöldi Zsuzsanna I. helyezett SZIE-GTK

Az őszibarack termékpálya termelési és értékesítési feltételrendszere az EU-csatlakozás tükrében

Témavezető: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi docens

Papp Katalin III. helyezett SZIE-GTK

A minőség és a vevői megelégedettség kapcsolata a Bábolna Takarmányipari Kft-nél

Témavezető: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi docens

Kis Sándor III. helyezett SZIE-GTK

Egy mezőgazdasági vállalat - A Vadas Kft., Bélmegyer - gazdasági tevékenységének értékelése

Témavezető: Dr. Takácsné Dr. György Katalin egyetemi docens

Gazdaságelmélet tagozat

Szegő Szilvia Piroska különdíj SZIE-GMFK

A vállalati hozzáadott érték és a vállalati többletérték kapcsolatának elemzése többváltozós statisztikai módszerekkel

Témavezető: Zakár Tivadar főiskolai tanársegéd

Gazdaságinformatika tagozat

Illés József II. helyezett SZIE-GMFK

Az Internet és üzleti lehetőségei

Témavezető: Dr. Kovács Endre egyetemi adjunktus

Marketing I. tagozat

Üveges Anita I. helyezett SZIE-GMFK

Non-profit szervezetek működése az átmeneti gazdaságban

Témavezető: Dr. Dinya László egyetemi tanár

Dinya Anikó II. helyezett SZIE-GMFK

Utazási irodák helyzete és megítélése az utazási szokások változásainak tükrében

Témavezető: Domán Szilvia főiskolai adjunktus

Marketing II. tagozat

Felföldi Melinda II. helyezett SZIE-GMFK

Marketingmix- specifikumok két pénzintézet gyakorlatában

Témavezető: Tamus Antalné Dr. egyetemi adjunktus

Pái Attila III. helyezett SZIE-GTK

Az online marketing kommunikáció hatékonyságának mérhetősége és jelenlegi helyzete

Témavezető: Dr. Papp János tanszékvezető

Marketing III. tagozat

Rádi János Róbert III. helyezett SZIE-GTK VTI

A kereskedelmi márkák szerepe a hazai kiskereskedelemben

Témavezető: Dr. Nemes Ferenc egyetem tanár, Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár

Marketing IV. tagozat

Kovács Annamária I. helyezett SZIE-GTK

A biotermék-fogyasztás és az időtudatosság érvényesülése a vásárlói magatartásban

Témavezető: Dr. Horváth Ágnes egyetemi docens, Gyenge Balázs Ph.D. hallgató

Dr. Mokry Tamás ügyvezető igazgató

Melisek Eszter III. helyezett SZIE-GTK

A minőségjelzők szerepe és fogyasztói megítélése

Témavezető: Dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, Szabó István senior piackutatási manager

Rácz Árpád különdíj SZIE-GMFK

Piaci anomáliák, értékesítési nehézségek a méhészetben

Témavezető: Tamus Antalné Dr. egyetemi adjunktus

Regionális gazdaságtan (nemzetállamon belüli régiók) tagozat

Pesti Csaba II. helyezett SZIE-GTK

A Jászság gazdaságának elemzése

Témavezető: Péter Balázs egyetemi tanársegéd, Tóth Tamás egyetemi tanársegéd

Király Zsolt III. helyezett SZIE-GTK

Az Észak-Magyarországi Régió gazdasági elemzése, különös tekintettel Heves megyére

Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika egyetemi tanársegéd

Keszthelyi Krisztián Ph.D. hallgató, Sós Tamás Heves megyei közgyűlés elnöke

Számvitel tagozat

Gyimothi Erzsébet II. helyezett SZIE-GMFK

Az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége (1999 - 2001 közötti időszak vizsgálata)

Témavezető: Szabó Ferenc főiskolai adjunktus

Controlling tagozat

Kozma Tímea III. helyezett SZIE-GTK

Minőségügyi rendszer kialakítása és kapcsolata a kontrolling rendszerrel egy nagyvállalatnál

Témavezető: Dr. Zéman Zoltán egyetemi adjunktus

Szervezés és vezetés, általános és stratégiai menedzsment

Gorda Renáta - Kovács Annamária II. helyezett SZIE-GTK

A hatékony vezetői magatartás

Témavezető: Fekete Rita egyetemi tanársegéd

Boros Adrienn - Dévényi Orsolya III. helyezett SZIE-GTK VTI

A vezetői magatartásformák empirikus vizsgálata (a vezető és a beosztott kapcsolata)

Témavezető: Dr. Dombóvári Ella egyetemi docens

Tőke- és pénzpiac I. tagozat

Illés Katalin különdíj SZIE-GMFK

"EURO 2002" - Az euro bevezetésének feltételei és várható hatásai Magyarországon

Témavezető: Dr. Magda Róbert egyetemi adjunktus

Tőke- és pénzpiac II. tagozat

Balogh Andrea I. helyezett SZIE-GMFK

Az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési gyakorlata és összehasonlító elemzése Magyarországon

Témavezető: Dr. Pataki László egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgatóhelyettes

Stierand Viktor különdíj SZIE-GMFK

A CAMP- modell. A számviteli béta és a piaci béta összehasonlítása és tesztelése a magyar tőkepiacon

Témavezető: Zakár Tivadar főiskolai tanársegéd

Vállalatfinanszírozás tagozat

Oláh Endre III. helyezett SZIE-GTK

A mezőgazdasági vállalatok finanszírozási sajátosságai, gyakorlati megvalósulása a NAGYKUN 2000 Mezőgazdasági Részvénytársaság esetén, különös tekintettel a költségösszetételre

Témavezető: Kovács Attila egyetemi adjunktus

Az infokommunikációs ágazat gazdaságtana és szabályozása tagozat

Hernádi Gábor III. helyezett SZIE-GMFK

GYEREKCIPOBEN.HU, avagy a magyar e-business helyzete és megoldási lehetőségei

Témavezető: Domán Szilvia főiskolai adjunktus

2002/2003. évi kari Tudományos Diákköri Konferencia - Gyöngyös

Agrártudományi Szekció

Komlósy Norbert I. helyezett

A Tetra SL tojóhibrid nagyszülőpár állomány keltethetőségének vizsgálata

Témavezető: Dr. Szabóné Dr. Willin Erzsébet egyetemi docens

Bertalan Adrienn II. helyezett

Az őszi búza mennyiségi és minőségi jellemzőinek összehasonlító vizsgálata a martonvásári vetésidő kísérletben

Témavezető: Dr. Árendás Tamás tudományos főmunkatárs, Dr. Fodor László főiskolai docens

 

 

 

Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi Szekció

Palaticzky Istvánné I. helyezett

Mátraverebély-Szentkút Meszes-tetői erdőtömb erdőrészlet szintű természetességi mutatók szerinti vizsgálata

Témavezető: Dr. habil Szabó Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető

Jenei Csaba II. helyezett

Gyümölcstörkölyök mint élelmiszeripari hulladékok hasznosításának lehetőségei komposztálással

Témavezető: Dr. Fodor László egyetemi adjunktus

Sára József környezetvédelmi szakmérnök

Csombordi Szabolcs III. helyezett

A parlagi vipera (Vipera ursinii rakosiensis, Méhely 1893) megmentésének gyakorlati lehetőségei Magyarországon

Témavezető: Dr. Szabóné Dr. Willin Erzsébet egyetemi docens

Közgazdaságtudományi Szekció

Pecsenyánszky Melinda I. helyezett

A CARRIER CR Magyarország Kft. értékesítési és marketing tevékenysége

Témavezető: Nagy-Kovács Erika egyetemi tanársegéd

Sándor Enikő II. helyezett

A méhészet jövedelmezőségének alakulása Magyarországon

Témavezető: Dr. Marselek Sándor egyetemi docens

Himmer Eszter III. helyezett, OTDK-ra javasolt

A helyi adók jelentősége Nagymaros önkormányzatának költségvetésében

Témavezető: Misinszki Józsefné főiskolai adjunktus

Lakatos Márk

kari TDT titkár

OTDK hallgatói képviselő

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő