Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Mívesmesterek

  Zöld igék bűvöletében

  Meghatározó szerepet kell vállalnia az egyetemnek a lineáris képzés bevezetésében

  Megállapodtak az agrárképzésben érdekelt intézmények

  Zöld oklevelek

  Arnold Rüütel a SZIE díszdoktora

  Elismerés Kovács Ferenc akadémikustól

  Equus-napok 2004

  Egyetemünk rektorhelyettesei

  Mediterrán kapcsolatok

  A géntechnológiáról az Akadémián

  Nagyon szalad az idő Peruban...

  Ez már verseny a javából

  Nyári Táborok felsőfokon!

  Százszorszép gondolatok

  Több volt mint egyszerű gyakorlat*

  "Vizsga-vizsgálat" stoperrel

  NYILATKOZAT

  Meghívók doktori védésre

  Meghívók habilitációs előadásokra

  Csak röviden!

  A béke vagy te sport, a népeket egymáshoz fűző szép szalag"

  Lódobogás

  Kettős szerepben - Kis Herczegh Péter

  Röplabda torna

  Mi lesz veled, gyakornoki év?
EGYETEMI
ÚJSÁG VI. évfolyam 4. szám
 

Egyetemünk rektorhelyettesei

Összeállításunkban az egyetem új rektorhelyetteseit mutatjuk be. Szakmai életútjuk rövid ismertetése mellett - amit az Egyetemi Tanács ülésére készített előterjesztés alapján közlünk - hitvallásukkal is megismerkedhetnek olvasóink.

Dr. Hornok László

"A Szent István Egyetem és jogelődje, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mindig azzal tűnt ki a Kárpát-medence többi, agrárjellegű egyeteme közül, hogy különös gondot fordított vezető professzorai kiválasztására és megbecsülésére. A kiválasztottak pedig alkotó műhelyeket formáltak maguk körül, s ezzel öregbítették az Egyetem jó hírét. Ha újra teret nyer ez a szemlélet, akkor megmaradunk, ha nem, akkor elsodor bennünket a tágra nyílt világ. Én a megmaradásért akarok dolgozni."

Dr. Hornok László 1947. augusztus 13-án született Újpesten. Egyetemi tanulmányait a GATE-n folytatta és szerzett agrármérnöki oklevelet 1970-ben.

Egyetemi doktori címet 1974-ben a GATE-n, majd a biológia tudomány kandidátusa fokozatot 1980-ban kapott. MTA doktora címet szerzett a mezőgazdaság tudományterületen 1994-ben. A GATE-n habilitált 1995-ben, az MTA levelező tagjává választották 2001-ben. Angol és orosz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Szakmai pályafutását az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében kezdte 1971-ben tudományos segédmunkatársként, majd tudományos munkatárs, főmunkatárs és végül tudományos igazgatóhelyettesi tisztséget látott el 1985-1988-ig. 1990-2004-ig a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor. A GATE-n 1994-től további jog-viszonyban dolgozott 2004. január 1-jéig tanszékvezető, egyetemi tanárként. 2004. január 1-jétől főállásban a SZIE egyetemi tanára, tanszékvezetője és megbízott rektorhelyettese.

Oktatási tevékenysége: a Szent István Egyetemen három fő kollégiumi tantárgyat, A környezet mikrobiológiája, Mikrobiológia, Sejtbiológia és egy fakultatív tantárgyat oktat: Növény-mikroba kölcsönhatások. A mikroorganizmusok változékonyságának molekuláris háttere című akkreditált PhD-program vezetője, majd a biológiai doktori iskola alapító (külső) tagja.

Kutatási területe: Molekuláris taxonómia, toxintermelő imperfekt gombák genetikai változékonysága, molekuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztése, antagonista és hiperparazita gabonatörzsek nemesítése, mezőgazdasági hulladékok biokonverziójára alkalmas mikrobatörzsek molekuláris biológiája, talajlakó mikrobák stressztűrése.

Kiemelkedő tudományos teljesítményével, példaértékű alkotásával gazdagította egyetemünk hazai és nemzetközi tekintélyét. Ennek elismeréséül a Doktori Tanács javaslatára 2002-ben a Szent István Előadás elismerésben részesült.

 

Dr. Ligetvári Ferenc

"A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma"

Széchenyi

Dr. Ligetvári Ferenc 1941. január 20-án, Veszprémben született. Felsőfokú tanulmányait a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kertépítészeti szakán folytatta és szerzett kertészmérnök oklevelet 1966-ban. Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnöki képesítést kapott 1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1984-ben egyetemi doktori címet nyert el, és megszerezte a mezőgazdaság tudományok kandidátusa fokozatot. 1996-ban MTA Doktora címet kapott mezőgazdaság tudományágban. 2001-ben habilitált a SZIE-n. Orosz nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, angol nyelvből tárgyalóképes nyelvismerete van.

1966-1969. között a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Termelésfejlesztési Intézetében dolgozott tudományos segédmunkatársként. 1969-1987-ig a KÉE egyetemi tanársegéde, adjunktusa, majd egyetemi docense lett. 1987-1994. között a PATE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karán volt egyetemi docens és tanszékvezető. 1994-2000-ig a DATE Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karán, Szarvason dolgozott, 1996-tól egyetemi tanárként. 1994-2000-ig a kar főigazgatói feladatait is ellátta.

2000. június 20-tól a Környezetvédelmi Minisztérium miniszteri tisztségét töltötte be 2000. november 30-ig. 2000. december 1-jétől főállású egyetemi tanár a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Környezetgazdálkodási Tanszékén.

2003. január 1-jétől a SZIE GTK Agrár- és Regionális Gazdaságtani Intézetben dolgozik, mint egyetemi tanár, majd 2004. január 1-jével az MKK Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékére került áthelyezéssel egyetemi tanári munkakörbe és megbízás kapott a tanszék vezetésére is. Számos hazai és külföldi szakmai szervezet elnöke és tagja.

Oktató munkája során a hangsúlyt a környezet-kímélő gazdaságos termelés bemutatására kívánja helyezni, fontosnak tartja annak a szemléletnek a kialakítását, amely a környezetterhelés gazdaságilag optimális szintjének meghatározására épül.

Az eddigi és a jövőbeni kutatómunkája során a természet és a társadalom (termelés) összhangjának kialakításában szerepet játszó technológiák és törvényi szabályozások közötti összhang, illetve ellentmondások feltárását tartja a legfontosabb feladatának.

Dr. Scheiber Pál

"Tisztaság, rend, tevékenység, érdeklődés, jóakarat, nem-ragaszkodás (például téves nézeteinkhez), derű"

(Németh László hét regulája)

Dr. Scheiber Pál 1942. augusztus 28-án született Keszthelyen.

Egyetemi tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán folytatta és szerzett okleveles vegyész diplomát 1965-ben.

Angol és német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik, orosz nyelvből kandidátusi nyelvvizsgája van.

Szakmai pályafutását a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetében kezdte a gyógyszerkutatás területén. Az itt végzett munkája eredményeként 1967-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1968-1970-ig a Kőbányai Gyógyszergyárban dolgozott.

Az Állatorvos-tudományi Egyetemen 1970-től dolgozik, ahol 1983-ban egyetemi docenssé, majd 1989-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1987-ben megbízást kapott a Kémiai Tanszék vezetésére, melyet azóta is ellát.

1991-1997-ig, két cikluson át, rektorhelyettesi feladatokat is ellátott az Állatorvos-tudományi Egyetemen. E munkájának leglényegesebb részét a kreditrendszerű képzésre való áttérés és az ezzel kapcsolatos tantervi reform kidolgozása képezte.

A kreditrendszerrel együtt bevezetésre került az új tanulmányi és vizsgaszabályzat, ösztöndíj szabályzat, diplomahonosítási szabályzat, jegyzetkiadási szabályzat.

A képzés és az intézményi menedzsment fejlődését hatékonyan segítette az 1994-1997 között realizált Tempus pályázati program Utrecht és Liege állatorvosképző karaival együttműködve. Ennek alapvető célja az volt, hogy az oktatás tartalmában és színvonalában minél szorosabban megfeleljen az EU standardoknak.

2000-2003-ig a Szent István Egyetem külkapcsolatokért felelős rektorhelyettese.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő