Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Tankönyvek - szép magyar nyelven

  Ökológia és ökonómia

  Véget ért a SZIE 2003/204-es tanéve

  Könyvkiadással bővül a SZIE tevékenysége

  Az együttműködés folytatódik

  Csúcstechnika és technikatörténet - Beszélgetés dr. Hentz Károly múzeumigazgatóval

  Tatár Imre az új gazdasági főigazgató

  Kínai küldöttség Gödöllőn

  Konferencia a felnőttképzésről

  Ybl kari hallgatók Bécsben

  Felülvizsgált vizsgaközpont

  FEHÉR ISTVÁN: Apám

  Dr. Szűcs István az új elnök

  Inkák kincse

  Csapatmunka és diáktoborzás - Interjú Szabó Tamással, az EHÖK elnökével

  A Nap napja

  Tölgyes tervek

  Pest Megyei Hallgatók Klubja

  Meghívó doktori védésre

  Magyarország, a vidranagyhatalom

  Esszéíró pályázat

  "Életfelfogásom a fizikum és szellem harmóniája" - Beszélgetés Benedek Endre testnevelő tanárral

  Fogathajtás, főzés

  Olimpikonok a Szent István Egyetemről

  Összefognak a tanárok, segítenek a sportoló hallgatóknak

  Zerge az Olimposzon

  Telve reményekkel

  A verseny univerzális

  Csak röviden

  Üzleti tervvel versengtek

  Kiváló atlétikai eredmények
EGYETEMI
ÚJSÁG VI. évfolyam 6. szám
 

Csapatmunka és diáktoborzás - Interjú Szabó Tamással, az EHÖK elnökével

Szabó Tamás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke. Második oklevelének megszerzésére készül az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karon, ahol egy hároméves ciklust már sikerrel teljesített.Tanulmányi aktivitása kortársainak teljesítményorientált rétegéhez sorolja. A munkamegosztás és a csapatmunka híve. Lapunknak adott nyilatkozatában elmondja, közösen készítik elő a Szent István Egyetem hallgatói alapítványát, amely az ősszel, a pinceklub helyén megnyíló hallgatói szolgáltató központot működteti majd.

BALÁZS GUSZTÁV

- Hogyan lett Ön az elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak és mivel látott munkához?

- A Szent István Egyetem létrejöttének időszakában - amikor az ugyancsak a mi fakultásunkon tanuló Pék Zoltánt választották meg az EHÖK elnökének -, az Ybl kar hallgatói önkormányzatában dolgoztam. Amikor ez EHÖK elnöki tisztség tavaly megüresedett, több kari diákvezető biztatására, véleményükkel megismerkedve, ringbe szálltam az elnökválasztáson. Három jelölt közül én győztem. Az elnök azonban az EHÖK élén is csak egy ember. Csapatot kellett szervezni a munkára. Ennek érdekében igyekeztem meggyőzni a kari önkormányzati elnököket arról, hogy a hallgatók érdekképviseletével egyetemi szinten is foglalkozzanak. Közös munkánk a gyakorlatban a rektorválasztással indult, amikor mind a hét szavazatunkat egy jelölt mellett tettük le. A munkát viszont már megosztjuk.

- Mely hallgatói érdekek képviseletét emelné ki az önkormányzat szerteágazó munkájából?

- Elsősorban arra törekszünk, hogy a hallgatói jogok érvényesüljenek az egyetemi szabályzatokban és a mindennapok gyakorlatában. Emellett az is dolgunk, hogy a diákéletet - a tanulást, a pályaorientációt és a kikapcsolódást egyaránt - segítő körülményeket teremtsünk hallgatótársaink számára.

- Mennyire igénylik ezt a képviseltek?

- Nemcsak a tanítás, hanem a tanulás is "piacon van". Versenyben élünk, mi, hallgatók is. Ilyen körülmények között is van persze egy réteg, amelyik úgy érzi, megengedheti magának a gyenge teljesítményt. Azok viszont, akiknek kevesebb a pénzük, hajtanak, hogy jó legyen a tanulmányi eredményük - tudástőkéjük gyarapításáért s persze a nem jelentéktelen összegű havi tanulmányi ösztöndíj miatt is. Az egyetem ugródeszka az érvényesüléshez, de sokan csak az utolsó években ismerik fel, mit kellett volna jobban tenniük, hogy távolabbra, magasabbra tudjanak "dobbantani".

- Mivel foglalkozik az EHÖK a Szent István Egyetemen?

- Az EHÖK munkájába kevesebb diák lát bele, mint a kari önkormányzatokéba, hiszen a hallgatók elsősorban karhoz kötődnek. Nagyon fontos, hogy ott vagyunk az Egyetemi Tanácsban, az egyetem legfőbb döntéshozó szervében, ahol eldőlnek a szabályzatmódosítások, ahol határoznak a bennünket, hallgató egyetemi polgárokat érintő szolgáltatásokról. Amit ez a testület elfogad, az a karokra is érvényes.

Mivel a felsőoktatás és benne egyetemünk anyagi támogatottsága szűkül, az EHÖK is igyekszik külső forrásokat szerezni. Sokat pályázunk. Olyan feladatokat is szívesen vállalunk, amiket az egyetem vállalkozásba adna, de mi is el tudjuk végezni. Vállaltuk például az egyetemi ajándékbolt beindítását, ami egy átfogóbb elképzelésünkbe illeszkedik. Elkezdtük ugyanis az egyetemi hallgatói alapítvány és az egyetemi hallgatói szolgáltató központ szervezését. Az előbbi bejegyzés előtt áll, az utóbbi helyének megkaptuk a volt pinceklubot.

- Mindkettőre vannak működő példák a hazai felsőoktatásban.

- Pécsen és a Műegyetemen is szereztünk már ezekről tapasztalatokat. Szeretném, ha szeptemberben nemcsak az új tanév nyílna meg, hanem az egyetemi hallgatói szolgáltató központ is. Terveink szerint ez a központ egy hallgatói internetes portált működtet majd, amely javítja az EHÖK és a hallgatók közti információáramlást, segíti a munkánkat. A pinceklubba költözik a diákcentrum, ott kapnak irodát a kari hallgatói önkormányzatok és mi is. Az Állatorvos-tudományi és az Ybl Karon Budapesten, valamint a Jászberényi Főiskolai Karon egy-egy alközpontot szeretnénk beindítani, amihez kértük a kari vezetők segítségét. Megvalósítjuk régi álmunkat, a karrier-tanácsadást, amire hallgatói és foglalkoztatói igény is érzékelhető. Tapasztalataink szerint a diákok között túlságosan sokan vannak olyanok, akik nem tudják, hol helyezkedhetnek el. A munkáltatók pedig nem tudnak hová fordulni munkapiaci keresletükkel.

- Kinek lesz energiája erre a közvetítésére? A hallgatóknak van?

- Rájuk is szükség lesz, s nem árt ha jártasságot szereznek ezen a területen az ügyfélszolgálati irodáinkban. De azt is tervezzük, hogy az alapítvány pályázat útján főállású szakembert vesz fel a karrierközpont tevékenységének koordinálására. Kezdeményezésünket azért is időszerűnek tartjuk, mert néhány éven belül az egyetemek és főiskolák kemény harcot vívnak majd azért, hogy elegendő hallgatójuk legyen. Eredményes diáktoborzás elképzelhetetlennek tűnik a hallgatói szolgáltató központok nélkül.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő