Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Tankönyvek - szép magyar nyelven

  Ökológia és ökonómia

  Véget ért a SZIE 2003/204-es tanéve

  Könyvkiadással bővül a SZIE tevékenysége

  Az együttműködés folytatódik

  Csúcstechnika és technikatörténet - Beszélgetés dr. Hentz Károly múzeumigazgatóval

  Tatár Imre az új gazdasági főigazgató

  Kínai küldöttség Gödöllőn

  Konferencia a felnőttképzésről

  Ybl kari hallgatók Bécsben

  Felülvizsgált vizsgaközpont

  FEHÉR ISTVÁN: Apám

  Dr. Szűcs István az új elnök

  Inkák kincse

  Csapatmunka és diáktoborzás - Interjú Szabó Tamással, az EHÖK elnökével

  A Nap napja

  Tölgyes tervek

  Pest Megyei Hallgatók Klubja

  Meghívó doktori védésre

  Magyarország, a vidranagyhatalom

  Esszéíró pályázat

  "Életfelfogásom a fizikum és szellem harmóniája" - Beszélgetés Benedek Endre testnevelő tanárral

  Fogathajtás, főzés

  Olimpikonok a Szent István Egyetemről

  Összefognak a tanárok, segítenek a sportoló hallgatóknak

  Zerge az Olimposzon

  Telve reményekkel

  A verseny univerzális

  Csak röviden

  Üzleti tervvel versengtek

  Kiváló atlétikai eredmények
EGYETEMI
ÚJSÁG VI. évfolyam 6. szám
 

A verseny univerzális

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomaosztó ünnepségén Velez Zoltán, a Bábolna Rt. elnöke, az egyetem társadalmi szenátusának tagja szólt a végzős hallgatókhoz. A következőkben részleteket közlünk beszédéből.

(...) A magyar agrárgazdaság képtelen lesz növekedési pályára jutni, versenyképessé lenni, a szakmai forradalomban helytállni, amíg létre nem hozza saját új elitjét. Ma az agrárvilág a jóhiszemű képzetlenektől és a tudás hiányától szenved. Itt jön velünk szemben az a kézzelfogható szegénység, amit az információs társadalomban, talán pontosabban szólva a tudás alapú társadalomban a tudás hiánya okoz. De itt van előttünk a lehetőség, az új mérnök és mérnökjelölt nemzedék is, amelyből rekrutálódhat az új minőséget képviselő, értelemadó szakmai elit. (...)

Alma materünk falai között, persze a virtuális térben is, a diákok két olyan belső értékkel készülnek az életre vagy lépnek ki az életbe, amely hosszabb idő multával sem tulajdonítható el mások által, és átadás közben nem kopik, hanem gyarapszik. Ez a két érték: a tudásuk és az érzelmeik.

Nagy alakító erők, melyeket erről a kőegyetemről visznek magukkal a létező és a számítógépekkel teremtett világba.

A globális korba léptünk. Ez az erdő, vagy inkább dzsungel a XXI. század, amelyből még szinte szemernyit sem éltünk át, nem igazán tudjuk tehát mi vár ránk. De sejtjük mi jön velünk szembe. Egy új értékek mentén fejlődő világ, új globális öntudat. Olyan társadalom formálódik, amelyben a gazdaság, termelékenység és a hatalom döntő forrásává a tudás válik.

A verseny univerzális, áthatja a tudományt, a pénzvilágot, ipart, agráriumot, kereskedelmet, oktatást, az igazgatást, a hatalmi viszonyokat. És meghatározza azt a munkapiacot, amelyen érvényesülni vagy bukni lehet. És a verseny univerzális azért is, mert senki sem vonhatja ki magát belőle: vagy a nyertesek társadalmába kerül, vagy a vesztesekébe.

Vagy szabad digitális polgár lesz, vagy digitális hajléktalan. Vagy kétszeresen is szabad: civilként nem függ az állami gondoskodástól és jóakarattól, és szabad mint vállalkozó a gazdaságban, a munkaerőpiacon.

Vagy kétszeresen is kiszolgáltatott: az államnak és civil jóindulatnak meg az aláásott önbecsülésének.

Azt már most is látni lehet: aki nem tud angolul és nem ért a számítógéphez, az elveszítette a versenyképességét, nem kap munkát. De hozzáteszem: az idegen nyelveken elsajátított ismeretek csak a világra nyitott, megújuló, magas színvonalon ápolt nemzeti-anyanyelvi kultúránkra épülhetnek. Sose feledjük: mindig is úgy volt, hogy ami, és aki magyarként kimagasló, az egyben Európában is az! (...)

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő