Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  VII. évfolyam 3. szám


  Könyvhónapzáró

  Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

  PSZÁF-előadó a Közgazdasági Intézetben

  Egyetemünkkel is beruházási megállapodást kötött az oktatási tárca

  Képekben és számokban

  Teljes felújításra törekszünk - beszélgetés Németh Zoltán beruházási igazgatóval

  Diákotthon- és infrastruktúra-fejlesztési program

  100.

  Tartás és tudás - Aszódon felavatták dr. Kómár Gyula mellszobrát

  Megtakarításra és bevételnövelésre van szükség

  Irányelvek, intézkedési tervek

  A földreform 60. évfordulóján

  XXVII. OTDK

  Úri hobbi lett a fotózás

  Óravázlat

  Jó feladatokat kell adni - beszélgetés Kresz Albert fotómuvésszel

  Meghívók doktori védésre

  Tréningek a szervezetben

  Tündérlaki lányok

  Gyakorlat, kiállítás, kirándulás

  Jász-Nagykun-Szolnok megye: partneri viszony

  A búvó otthoni táj

  Nők vidéken

  Hódok Hódmezővásárhelynek

  Új igazgató a GAK Kht. élén

  Sötét erdőben sakált énekeltetni

  Benkő Ákos: A testnevelést és az egyetemi sportot szolgáljuk

  Idénynyitó győzelem

  Szemétkiállítás

  Vár a röplabdacsapat!

  Pályázat civil szervezetek részére

  Miss Universitas 2005.

  Fulbright-ösztöndíj
EGYETEMI
ÚJSÁG VII. évfolyam 3. szám
 

Tartás és tudás - Aszódon felavatták dr. Kómár Gyula mellszobrát

Emléknapot rendezett dr. Kómár Gyula sebészprofesszor tiszteletére március 5-én Aszódon az Állatorvos-tudományi Kar, a Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás, a Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei Szervezete és a város önkormányzata.

Dr. Kómár Gyula állatorvosdoktor, a Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika vezető tanára 1904. március 5-én Aszódon született és 1968-ban Budapesten hunyt el. Emlékét a Galga menti kisvárosban eddig a szülőházának falán 1992-ben felavatott márványtábla őrizte. Az idei emléknapon a Szabadság téri patika előtti területen felavatták a mellszobrát is, Domonkos Béla szobrászművész alkotását. Az ünnepségen dr. Fehér Dezső c. egyetemi tanár mondott beszédet, amit a következőkben közlünk.

"Megtisztelő feladat számomra Kómár Gyula professzor szobrának felavatása. Kevesen tudják, hogy a családján kívül legrégebben én ismerem őt, hiszen több mint egy évtizedig szülőföldem, az Orosházi járás főállatorvosa volt.

Amikor Guoth professzor urat méltánytalanul rendelkezési állományba helyezték 1948 őszén, a fordulat évében, hárman voltunk tanársegédek a Sebészeti Klinikán, és nem tudtuk, mi és ki következik. Amikor tudomásunkra jutott, hogy a klinika új vezetője dr. Kómár Gyula lesz, nagy kő esett le a szívemről, mert mint első tanársegéd, korábban én is a távozás gondolatával foglalkoztam.

Kómár professzor empatikus egyénisége azonban mindnyájunkat megnyugtatott, és rövid időn belül a megfelelő tartás mellett családias légkör alakult ki a tanszéken.

Örültünk, hogy munkatársai lehettünk, sokat tanultunk tőle, és segíthettük munkájában - hiszen közel tizenöt évvel azelőtt távozott erről a tanszékről a doktori szigorlat és tiszti vizsga letétele után az állami vidéki praxisba és az állategészségügyi igazgatásba.

Mint korábban említettem, messze földön híre járt kiváló képességeinek, túl a járás és Békés megye határán.

A klinikán mind a nagy- mind a kisállat kórházi részlegekben a reggeli gyakorlatokat rendszeresen ellenőrizte, valamennyi kórlapot szemvizsgálatokkal kellett kiegészíteni és nemcsak előadásai, hanem betegbemutatói is élményszámba mentek. A forradalom napjaiban is a klinika folyamatos működésén fáradozott, naponta bejárt, hiszen a közelben lakott.

Ennek ellenére 1957 őszén - elődjéhez hasonlóan - méltánytalanul eltávolították a klinika éléről.

Kómár professzor nem esett kétségbe, hanem Széchenyi örökérvényű mondását követte: "Zivatarban úgy kell élni, - mint jó időben".

A szerény Ceglédi Állatkórházat olyan kiváló szakmai műhellyé alakította és emelte, hogy az akkoriban alakulóban lévő állatkórházak vezetésére kiszemelt kollégák hozzá jártak tanulni és tanulmányozni a legnehezebb műtéteket és a kezelések, ellátások szervezését stb.

Kómár professzor eközben tudományos munkát is folytatott, hiszen egymás után írta máig is érvényes tankönyveit az állatorvosi sebészet és szemészet tárgyköréből. Különösen ez utóbbi könyve emelkedett nemzetközi hírnévre, hiszen német és japán nyelvre is lefordították.

E szobor felállításáért köszönetet kell mondani elsősorban a nevét és hivatását tovább vivő fiának, unokájának és családjaiknak, valamint a Papócsi professzor által vezetett Kómár szobor emlékbizottság minden tagjának illetve a résztvevő szervezeteknek.

Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki mindannyian az állatorvosi kar részéről - volt munkatársai és tanítványai - Aszód város polgármesterének, Bagyin Józsefnek, aki azonnal készséggel rendelkezésre bocsátotta Aszód főterének legszebb helyét a szobornak.

Domonkos Béla szobrászművész alkotását e szép talapzaton azzal adom át Aszód város közösségének, hogy aki erre jár és látja Kómár professzor szobrát, jusson eszébe a Himnusz halhatatlan költőjének, Kölcsey Ferencnek epigrammája: "Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény!"

Az aszódi születésű dr. Kómár Gyula professzor élete ezt példázza."

*

Az emléknap emlékülésén készült első képünkön prof. dr. Tamás László, Fehérné dr. Ravasz Magda, dr. Fehér Dezső, dr. Fodor László dékán, dr. Tóth Péter c. egyetemi docens, a másodikon id. dr. Kómár Gyula, dr. Kómár Gyuláné és Kómár Alexandra látható.

A szoboravató kép Kómár Alexandra, a továbbiak ifj. dr. Kómár Gyula felvételei

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő