Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

VII. évfolyam 9. szám


  Elismerések

  MTA Agrár-közgazdasági bizottság

  Röviden

  Címlapunkról

  Egy kis hazai - átadták az egyetemi naperőműt

  A Nemzetközi Kapcsolatok Titkárságának hírei

  Szabályozási terv

  Nyitrai Egyetem - Nemzetközi etológiai konferencia

  Dr. Kocsis Károly

  Kajtár Péter és Mikó Péter Pál Pro Scientia aranyérmesek

  Meghívók doktori védésre

  Meghívó habilitációs előadásra

  Kelepelők éjszakája

  MKK TDK

  Akár 150 ezer forintot is kaphat, aki még december 15-ig igényli a Diákhitelt

  "Vad"-disznóvágás

  PÁLYÁZAT SZENT ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJRA

  Együtt lenni - jó

  Két művész egy kiállításon

  Dr. Lábadi Károly: Főhajtás

  Vidéki asszonyok világnapja

  Ipar, kereskedelem és pénzügy Gödöllőn a két világháború között (részlet)

  Gondolatok egy emlékéremről - dr. Antal Józsefet köszöntötték

  Molnár Miklós: Rendkívüli emberek

  Adventi kastélynapok
EGYETEMI
ÚJSÁG VII. évfolyam 9. szám
 

Dr. Kocsis Károly

(1935-2005)

Dr. Kocsis Károly professor emeritus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem két alkalommal megválasztott rektora hosszú betegség után, november 9-én, életének 71. évében elhunyt.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, ahol 1958-ban okleveles villamosmérnöki diplomát szerzett. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1963-ban okleveles közgazda diplomát kapott. 1963-ban szerzett egyetemi doktori fokozatot, 1969-ben lett a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. 1978-ban nevezték ki egyetemi tanárnak.

1959 óta dolgozott a Szent István Egyetem jogelődjén, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Kezdetben a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mg. Villamosítása és Állattenyésztés Gépei Tanszékének oktatója, majd 1996-tól 2005-ig a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Európai Tanulmányok Központjának alapító igazgatója volt. 1978-1982-ig az egyetem rektorhelyettesi teendőit látta el.

1982-1990-ig Rómában, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezetében dolgozott, ahol a FAO Európai Regionális Hivatala programjaként 24 európai és több mint 30 fejlődő ország részvételével működő Európai Agrárenergetikai Kutatási Együttműködési Hálózat főkoordinátori feladatait látta el. Ezen a munkaterületen az energiatakarékos agrártermelési technológiák és a megújuló energiaforrások mezőgazdasági hasznosítására irányuló tudományos kutató- és fejlesztő tevékenység nemzetközi összefogásán és irányításán fáradozott.

Dr. Kocsis Károly 1990-ben tért vissza a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol az oktatók májusban első alkalommal, három évvel később pedig másodszor is rektorrá választották.

1990-1991-ig az Agrártudományi Egyetemek Rektori Kollégiumának elnöke, 1991-1992-ig a Magyar Rektori Konferencia elnöke.

Az 1990-1996-ig terjedő időszakban az Európában járatos, Magyarországot a világban elhelyezni tudó dr. Kocsis Károly vezetésével a Gödöllői Agrártudományi Egyetem a kor kihívásaira adott válaszaival segítette a megújuló hazai felsőoktatást, továbbá a külhoni magyarság szakmai képzését. A GATE elsőként vezette be a kreditrendszert és elsők között akkreditálták a magyarországi felsőoktatási intézmények közül. Megőrizte meghatározó szerepét az agrár-felsőoktatásban de új, piacképes képzési irányokat is indított - többek között az agrár-környezetgazdálkodás területén - és szélesítette kutatási profilját.

Dr. Kocsis Károly elkötelezett volt az egyetem szervezeti és információs rendszerének fejlesztésében, az agrár-univerzitás jellegű kutató-egyetemi struktúra kialakításában, amelyen belül a felsőoktatási, a tudományos kutatási, valamint a szaktanácsadási alaptevékenységek összhangjának és kívánatos arányainak megteremtésére törekedett - szoros kapcsolatban a felhasználó szférákkal.

Felismerte a régiós gondolkodás újszerűségét, pártolta az ezt szolgáló intézmények létrehozását, így a Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Társaság alapítását.

Dr. Kocsis Károly nagy figyelmet fordított arra, hogy az egyetem tudásbázisára, annak említett pilléreire építve hozzák létre a modernizációt és polgárosodást a maga sajátos eszközeivel segítő Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt. A PMVA legfontosabb feladatának és küldetésének a megye kis és közepes méretű vállalkozásainak a rendelkezésre álló fizikai és szellemi potenciál maximális ki-használásával történő fejlesztését, növekedésük elősegítését tekinti, hozzájárulva ezáltal Pest megye természeti és gazdasági környezetének európai szintű fejlesztéséhez.

Rektori megbízatása alatt dr. Kocsis Károlyt a földművelésügyi miniszter felkérte az 1996-ban először Gödöllőre meghirdetett Országos Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár főszervezői feladatával. Ezzel a rendezvénnyel az ország a Gödöllői Agrártudományi Egyetem teljesítményét is elismerte, egyben növelte az univerzitásnak otthont adó város meg-becsültségét.

Hazánk európai uniós csatlakozására felkészülve dr. Kocsis Károly oktatási feladatokat vállalt az Európai Tanulmányok Központjában, miközben 1996-1999-ig ellátta a rektorhelyettesi feladatokat. Kidolgozta az EU agrárszakértő képzés dokumentumait és követelményeit, irányította a többi, ugyancsak európai uniós diszciplínát. 1997-től oktatta Az EU információs rendszere tantárgyat, 1998-tól szakvezetője volt nappali tagozaton az EU agrárszakértő szakiránynak, míg levelező tagozaton az EU agrárszakértő szakirányú továbbképzési szakot irányította. 2000-ben szakvezetője lett az energiagazdálkodási szakirányú továbbképzési szaknak. 2003-től PhD képzés keretében oktatta Az EU energiapolitikája című tantárgyat.

A Szent István Egyetem megalakulása után a Szent István Egyetemi Napok fő szervezője és felelőse volt. Tapasztalataival segítette az agrárgazdaság és a vidék fejlesztésének ügyét. Szorgalmazta az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek szélesítését.

Dr. Kocsis Károly 70. életévét betöltve nyugállományba vonult. Az Egyetemi Tanács professor emeritus címmel ruházta fel.

Munkásságát a következő kitüntetésekkel ismerték el: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1967), Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1992), Moszkvai Mg. Akadémia tiszteletbeli tagság (1994), Pest Megyei Önkormányzat Tudományos Díja (1994), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (1995), SZIE Babérkoszorú arany fokozat (2002), Pro Negotio Universitatis (2004).

Egyetemünk tisztelettel és szeretettel búcsúzik két ciklusban volt rektorától, aki nagy munkabírásával, betegségében is példamutató helytállásával kivívta és megtartotta munkatársai megbecsülését.

Halálával súlyos veszteség érte a Szent István Egyetemet és a magyar felsőoktatást.

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő