Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

VIII. évfolyam 1-2. szám


  Beköltözés szeptemberben

  Megkérdeztük a minisztert

  Évnyitó interjú dr. Molnár József rektorral

  A gazdasági tanács tagjai

  Szent István-ösztöndíjasok

  Megalakult a Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

  Dronteni diplomaosztó Gödöllőn

  Regionális Szaktanácsadási Központ

  Karrieriroda a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon

  Közösségi Tanulás és Önkéntes Központ

  A 30. mezőgépész-randevú

  Vass Attila kitüntetése

  Hírek

  Antal József az Év szerzője

  Négy hónap Rouenben

  Jászberényi mozaik

  Kresz után Kunszt

  Földművelés és földhasználat

  Helka és Kelén

  Diáktudósok konferenciái

  Tankönyvek - szép magyar nyelven

  Akadémiai bizottságok

  Gondolatok a Szent István Tervről

  Alternatíva, háromszázezer embernek

  Teljes hasznosulás

  Ipar, kereskedelem és pénzügy Gödöllőn a két világháború között

  Új számítógép park a gazdászkar hallgatóinak

  Megyénk sportkiválóságai

  Barátság karácsony
EGYETEMI
ÚJSÁG VIII. évfolyam 1-2. szám
 

Megalakult a Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

A Természeti Erőforrásokra Alapozott Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 2005. december 1-jén alakult meg gödöllői székhellyel, a Szent István Egyetemen. (Amint azt múlt év szeptemberi számunkban megírtuk, a tudásközpont létrehozására 500 millió forintot nyert el a SZIE a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Pázmány Péter Program pályázatán.)

A tudásközpont egy új technológia-intenzív ágazat, a környezetipar tudományos megalapozását és térségi fejlesztését irányozza elő. Célkitűzése az érintett tudományterületen meglévő kutatási és oktatási potenciál integrálása a régióban és ezáltal egy olyan, klaszterelven működő technológiai, tudományos és innovációs központ létrehozása, amely hozzájárul a térség, ill. az egész ország kiegyensúlyozott, fenntarthatóság irányába ható gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

A tudásközpont tevékenysége illeszkedik a kormányzat és az Európai Unió regionális fejlesztési céljaihoz, prioritásaihoz, különösen a környezetgazdálkodás, az életminőség, a népességmegtartás, a versenyképesség és a jövedelemtermelés területén. A hazai, illetve nemzetközi versenyképesség megteremtése révén olyan új oktatási, kutatási, szaktanácsadási és felnőttképzési funkciók kiépítését tartjuk fontosnak, amely nemzetközi színvonalon képes megoldásokat nyújtani a XXI. század tudásintenzív felsőoktatási intézményeivel szemben támasztott követelményeknek és kihívásoknak.

A természeti erőforrások, mint megújuló alapanyag nagy lehetőségeket jelent a társadalom számára a környezettudatos és energiatakarékos, a meglévő erőforrásokkal gazdálkodni tudó életmód kialakításához. Ennek megvalósításához ad szakmai, tudományos és kísérleti alapot a tudásközpont legfőbb pillérét jelentő környezetipar.

A környezetipar új, komplex, multidiszciplináris irányzat, amely napjainkban vált stratégiai fontosságúvá. A környezetiparba tartozó és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek, ill. az ezeket kutató, ezekre épülő tudományos irányzatok rendkívül széleskörűek és önmagukban is komplexek. Nem kiforrott, egzakt tudományterület tehát, sokkal inkább értelmezhetjük azt felhasználó-orientált, kooperatív és multidiszciplináris tevékenységcsoportnak, amelynek elsődleges feladata a természeti erőforrásokkal, illetve a szekunder- és tercier szektorbeli gazdasági tevékenységek externáliáival összefüggő jelenségek, törvényszerűségek feltárása, javaslatok megfogalmazása. A környezetipar és az emberek életminősége egymással igen szoros kölcsönhatásban áll.

A versenyképesség, ill. a fenntartható gazdasági fejlődés meghatározó eleme a környezetbarát, minőségi szolgáltatás-orientált gazdasági struktúra. A természeti erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, az ipari parkok és létesítmények "ipari ökoszisztéma" alapon történő szervezése, az öko-innováció és a környezettudatos háztartási gyakorlat elterjedése csökkenti a környezetterhelést, egyben javítja a versenyképességet, az életminőséget.

A tudásközpont küldetése egy olyan tudásépítő, -generáló és közvetítő központ létrehozása és működtetése, amely elősegíti a szellemi értékek megjelenését, fejlődését és felhasználását. Ezt a célt egy olyan szellemi központ felépítésével kívánja elérni, ahol koncentráltan jelennek meg az alap és alkalmazott kutatással kapcsolatos technológiák, termékek és szolgáltatások. Stratégiai cél az is, hogy a megszerzett új ismeretek innovatív projektek formájában a lehető leggyorsabban tényleges felhasználásra tudjanak kerülni, vagyis a tudásközpont célja nem csupán a tudás felhalmozása és közvetítése, hanem az ötletek, kutatási eredmények és egyéb szellemi termékek gazdasági hasznosulásának elősegítése is.

A Regionális Egyetemi Tudásközpont fő kutatási programjai:

- Szennyvíziszap és lignocellulóz tartalmú hulladék együttes komposztálása s a végtermék precíziós növényi tápanyagként történő hasznosítása (Témavezető: Dr. Hornok László DSc)

- A természeti erőforrások környezetgazdálkodási módszereinek kialakítása dunai monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése, szennyezés előrejelző rendszerhez modell-fejlesztés (Dr. Telekes Gábor)

- A környezetipar ökológiai hatásai és környezetbiztonsága (Dr. Kriszt Balázs)

A tudásközpont munkájában, a stratégiai kutatásokban közreműködő vállalati partnerek:

Corax-Bioner Rt. www.corax-bioner.hu

Fertilia Kft. www.fertilia.hu

Fővárosi Vízművek Rt. www.vizmuvek.hu

Fővárosi Csatornázási Művek Rt. www.fcsmrt.hu

Agruniver Kft. www.agruniver.hu

A tudásközpont vezetője:

Dr. Horváth László, az MTA doktora, egyetemi tanár

Igazgatók:

Dr. Urbányi Béla Ph.D., egyetemi docens, operatív ügyek

Dr. Vasa László Ph.D., egyetemi adjunktus, adminisztratív ügyek

Korsós Rózsa osztályvezető-helyettes, gazdasági ügyek

      2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő