Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

VIII. évfolyam 1-2. szám


  Beköltözés szeptemberben

  Megkérdeztük a minisztert

  Évnyitó interjú dr. Molnár József rektorral

  A gazdasági tanács tagjai

  Szent István-ösztöndíjasok

  Megalakult a Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont

  Dronteni diplomaosztó Gödöllőn

  Regionális Szaktanácsadási Központ

  Karrieriroda a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon

  Közösségi Tanulás és Önkéntes Központ

  A 30. mezőgépész-randevú

  Vass Attila kitüntetése

  Hírek

  Antal József az Év szerzője

  Négy hónap Rouenben

  Jászberényi mozaik

  Kresz után Kunszt

  Földművelés és földhasználat

  Helka és Kelén

  Diáktudósok konferenciái

  Tankönyvek - szép magyar nyelven

  Akadémiai bizottságok

  Gondolatok a Szent István Tervről

  Alternatíva, háromszázezer embernek

  Teljes hasznosulás

  Ipar, kereskedelem és pénzügy Gödöllőn a két világháború között

  Új számítógép park a gazdászkar hallgatóinak

  Megyénk sportkiválóságai

  Barátság karácsony
EGYETEMI
ÚJSÁG VIII. évfolyam 1-2. szám
 

Diáktudósok konferenciái

Egyetemünk gödöllői kampuszán novemberben rendezték meg a kari tudományos diákköri konferenciákat. A diáktudósok versenyeredményeit összeállításunkban közöljük.

A Gépészmérnöki Kar TDK eredményei

Gyártás és Műszaki Fejlesztés Szekció

I. Andó Mátyás, SZIE-GEK, IV.

Öntött poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása

Témavezető: Dr. Kalácska Gábor, egyetemi docens

II. Fekete Gusztáv, SZIE-GEK, IV.

Kísérleti módszerek a térd mechanikai modelljének számításához

Témavezetők: Dr. Csizmadia Béla, egyetemi tanár, Katona Gábor, egyetemi tanársegéd

II. Kassai Miklós, SZIE-GEK, IV.

Térdizület mechanikai modelljének számítógépes vizsgálata

Témavezetők: Dr. Csizmadia Béla, egyetemi tanár, Szakál Zoltán, Ph.D. hallgató, Dr. Kátai László, egyetemi docens

III. Gergely Zoltán, SZIE-GEK V.

Osztott intelligenciájú szabályozási rendszer a hidrokultúrás paprikatermesztésnél

Témavezetők: Dr. Judák Endre, egyetemi docens, Madár Viktor, Ph.D. hallgató

Energetika és Műszaki Ökonómia Szekció

I. Csikós Irén, SZIE-GEK III.

Mosási folyamat valós szimulációja

Témavezetők: Dr. Judák Endre egyetemi docens, Madár Viktor Ph.D. hallgató

II. Kuslits Márton, SZIE-GEK IV.

Kísérleti vizsgálóberendezés tervezése elektroreológiai folyadékok áramlási tulajdonságainak vizsgálatára

Témavezető: Földi László, tanszéki mérnök

III. Gyarmati Bernadett, SZIE-MKK V.

Konvektív instabilitások hengeres rendszerekben

Témavezetők: Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes, egyetemi docens, Dr. Mészáros Csaba, egyetemi docens

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

A SZIE Tudományos Diákköri Konferenciájának keretén belül a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is megrendezte kari konferenciáját, ahol 40 gazdasági agrármérnök, közgazdász és munkavállalási tanácsadó hallgató mutatta be tudományos pályamunkáját. A konferencián 7 szekcióban hirdettek győztest. A bíráló bizottságok szerint a résztvevők különlegesen jó előadásokat és munkákat láthattak a rendezvényen.

A következő GTK-s hallgatók kaptak helyezést a TDK-n:

Agrárágazat makrogazdasági kérdései szekcióban I. helyezett: Altorjai Balázs (GAM V. évf.) Komparativizmus versus protekcionizmus, avagy az amerikai és az európai agrárpolitikai rendszerek ütközése a világpiacon Konzulens: Dr. Vasa László II. helyezett: Tóth Ádám (GAM kieg. III. évf.) Az agrárrendtartási törvényben meghatározott piacszabályozási eszközök működtetése és hatása a szarvasmarha ágazatra az uniós csatlakozás tükrében Konzulens: Dr. Puskás János III. helyezett: Balogh Erzsébet (GAM V. évfolyam) Kis-és középvállalatok EU-konform fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel versenyhátrányaik csökkentésére Konzulens: Dr. Vasa László

Humán erőforrás és munkaerőpiac szekcióban I. helyezett: Heisig Judit (MVTA III. évfolyam) Tapasztalatok a gimnazisták körében a pályaválasztáshoz kötődő információkkal kapcsolatban Konzulens: Dr. Szilágyi Klára II. helyezett: Szafronova Oleszja (GAM V. évf.) Képzés, mint az emberi tőkébe történő befektetés Konzulens: Gősi Mariann III. helyezett: Paszternák Péter (MVTA III. évf.) Egy non-profit szervezet fejlődésének bemutatása pályázati programjain keresztül Konzulens: Kenderfi Miklós

Környezetgazdaságtani szekcióban I. helyezett: Babinszky Andrea (GAM V. évf.) A szaktanácsadás jelentősége az alternatív mezőgazdasági vállalkozásokban különös tekintettel az energianövényekre Dr. Tóth Krisztina II. helyezett: Sipos Gyula (GAM V. évf.) A biogáz a bioetanol és a biodízel mint alternatív energiaforrások versenyképessége Konzulens: Dr. Székely Csaba

Marketing szekcióban I. helyezett: Hámori Judit (GAM V. évf.) A biotermékek eladóhelyi marketingje Konzulens: Dr. Horváth Ágnes, Kovács Annamária II. helyezett: Farkas Judit (GAM V. évf.) A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. marketing tevékenysége Konzulens: Dr. Horváth Ágnes III. helyezett: Szikla Klára (GAM V. évf.) Milyen hatással van a Hagyományok - ízek - régiók program a fiatalok hagyományosan magyar élelmiszerekhez való viszonyára? Konzulens: Szabó Zoltán

Pénzügyi szekcióban I. helyezett: Tanács Rita (GAM V. évf.) A pénzügyi helyzet és a finanszírozás összefüggései az agrárgazdaságban Konzulens: Dr. Borszéki Éva II. helyezett: Szűcs Anett GAM V Vállalkozások finanszírozási lehetőségei Konzulens: Vörös Gyula III. helyezett: Kapás Katalin (KG IV. évf.) A társasági adó jelene Konzulens: Dr. Borszéki Éva

Régió és vidékfejlesztés szekcióban I. helyezett: Várkonyi Andrea (GAM IV. évf.) Nemzetközi működőtőke áramlás és regionális hatásai ma Magyarországon Konzulens: Dr. Káposzta József II. helyezett: Buzás Adrienn (GAM V. évf.) Ipari parkok a területi folyamatokban és hatásuk a településfejlesztésre, az Egri Ipari Park Kft. vizsgálatán keresztül Konzulens: Ritter Krisztián III. helyezett: Kollár Kitti (GAM III. évf.) Gyöngyös gazdasági fejlődésének vizsgálata a regionális fejlesztési lehetőségek tükrében Konzulens: Dr. Káposzta József

Vállalatgazdaságtani szekcióban I. helyezett: Baranyai Zsolt (GAM V. évf.) Az álom vége? A magyarországi gépkörök helyzete 2005-ben Konzulens: Dr. Takács István II. helyezett: Vince János (GAM IV. évf.) A hazai halászati ágazat, valamint a Dél-Borsodi Agrár Kft. stratégiai jelentőségei Konzulens: Dr. Takácsné dr. György Katalin III. helyezett Szőke Eszter Erzsébet (GAM V. évf.) Minőségirányítási rendszerek vizsgálata a Mátra Kincse 2000 Kft.-ben Konzulens: Vágány Judit

Támogatóink, melyek között vállalkozások, alapítványok, egyetemi és kari intézetek, testületek egyaránt voltak, a konferencián jelentős számú különdíjjal jutalmazták a hallgatók kiváló szereplését. Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Különdíjasaink:

Hámori Judit dékáni különdíjas.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács különdíját Tanács Rita kapta. A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola különdíjait Babinszky Andrea és Baranyai Zsolt vehette át. Az Agrár Management Alapítvány különdíját Szikla Klára, az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány különdíját Kovács László számára ítélte a bizottság. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat díjait Altorjai Balázs és Török Attila vehette át.

A Mezőfalvai Mg. Rt különdíjait Török Tímea és Merkulova Tatjana, a Józsefmajori Kísérleti Tangazdaság különdíját Vincze János, míg a Gödöllői Agrárközpont Kht. könyvjutalmait Kornienkova Irina, Szűcs Anett és Tenk András kapta. A Kollégium Tanácsadó Kft. Szántai Szilvia, a Kontakt Alapítvány Paszternák Péter, a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége Lakatos Gabriella részére adott át különdíjat.

A SZIE GTK Marketing Intézet különdíját Echmann Beatrix, a Pénzügyi és Számviteli Intézet különdíjait Török Attila és Volkova Natalia, a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet különdíját Dobozi Krisztina számára ítélte a bizottság.

Összességében egy magas színvonalú, szakmailag kiváló konferencia részesei voltak a jelenlevők, melyet az is bizonyít, hogy 22 pályamunkát ítélt úgy a bizottság, hogy alkalmas az országos megmérettetésen való részvételre

Urbánné Malomsoki Mónika

GTK TDT elnöke

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Állatélettan és takarmányozástan szekció

I. hely: Szőke Orsolya MKK V.

A TMR fizikai szerkezetének és a takarmányválogatás mértékének vizsgálata tejelőszarvasmarha-állományokban

Konzulens: Dr. Orosz Szilvia

II. hely: Szőcs Júlia Luca MKK IV.

Egy biológiai adalékanyaggal kezelt kúszólucerna-szenázs etetésének hatása a táplálóanyagok emészthetőségére és a nitrogén retenció ürüben

Konzulens: Dr. Orosz Szilvia

Állattenyésztés és alkalmazott etológia szekció

I. hely: Verla Zsófia MKK V.

A munka típusú szánhúzókutyák célirányos tenyésztése

Konzulens: Dr. Horvainé Dr. Szabó Mária

II. hely: Szabó Szilvia MKK V.

Viselkedési tesztek alkalmazása kétéves angol telivéreken

Konzulens: Tóthné Maros Katalin

III. hely: Fazekas Natasa MKK V.

A genetikai tesztek használatának eredményessége különböző tenyésztési módszerek mellett: a pra cocker spaniel populációkban

Konzulens: Dr. Horvainé Dr. Szabó Mária

Genetika, növénynemesítés és biotechnológia szekció

I. hely: Nagy Bettina MKK V.

Abiotikus stressz tolerancia javítása genetikai transzformációval rizsben

Konzulens: Dr. Kiss Erzsébet és Dr. Pauk János

II. hely: Gell Gyöngyvér MKK V.

A cukkini sárga mozaik vírus (ZYMV) köpenyfehérje génjét expresszáló biológiailag aktív vektor előállítása

Konzulens: Dr. Hornok László, Dr. Balázs Ervin és Dr. Mészáros Annamária

III. hely: Karakó Dorottya MKK. V.

Map kináz gének alcsoport specifikus klónozása Gibberella Fujikuroi-ból és szerepük az ivaros szaporodásban

Konzulens: Dr. Ádám Attila

III. hely: Halász Ágnes MKK V.

Transzgénikus növények és a biológiai biztonság

Konzulens: Dr. Hajós Gyöngyi és Dr. Pauk János

 

Halgazdálkodás szekció

I. hely: Szabó Krisztián MKK IV.

Az indukált süllőszaporítás etológiai alapelemei

Konzulens: Dr. Horváth László, Dr. Urbányi Béla és Csorbai Balázs

II. hely: Szajcz Tímea MKK V.

Nagyüzemi csukaszaporítás hatékonyságának vizsgálata a Dinnyési Szaporító és Ivadéknevelő Tógazdaságban

Konzulens: Dr. Szabó Tamás és Szabó Krisztián

Környezetgazdálkodási szekció

I. hely: Balczó Bertalan MKK-KTI V.

A Natura 2000 területek földhasználati előírásai és finanszírozása

Konzulens: Dr. Grónás Viktor és Tóth Péter

II. hely: Kovács Ildikó MKK-KTI IV.

A birtokstruktúra fejlődésének lehetőségei Kétegyházán

Konzulens: Dr. Ónodi Gábor

III. hely: Fuchsz Máté MKK-KTI V.

A biogáz termelés és hasznosítás gazdaságossági vizsgálata a magyar viszonyok között

Konzulens: Dr. Kohlheb Norbert

III. hely: Görcs Nóra MKK-KTI V.

Legeltetés okozta fajösszetételbeli változások és a talajtani vizsgálatok a bükki Nagymezőn

Konzulens: Dr. Penksza Károly és Dr. Barczi Attila

Tájökológia és természetvédelem szekció

I. hely: Helfrich Tímea MKK-KTI IV.

A galgahévízi láprét tájváltozás-vizsgálata légifotók és térképek alapján

Konzulens: Dr. Centeri Csaba

II. hely: Laborczi Annamária MKK-KTI V.

Dolomitsziklagyepek vizsgálata, különös tekintettel a taposás és a feketefenyő hatására

Konzulens: Dr. Penksza Károly

Környezetvédelem talajhasználat szekció

I. hely: Kaszab Edit MKK-KTI V.

A Pseudomonas Aeruginosa okozta környezetbiztonsági problémák remediált területeken Konzulens: Dr. Szoboszlay Sándor

II. hely: Karaba Mónika MKK-KM IV.

Gombaközösségek mennyiségi és minőségi változása mikroelemekkel terhelt csernozjom talajban

Konzulens: Dr. Dobolyi Csaba

III. hely: Bohn Andrea MKK-KM V.

Biomassza energia: környezetkímélő energiatermelés a Pécsi Hőerőműben

Konzulens: Dr. Gyuricza Csaba, Sugár György

Növénytermesztés és talajhasználat szekció

I. hely: Bottlik László MKK IV.

A cukorrépatermesztés biztonságos megalapozása

Konzulens: Dr. Birkás Márta

II. hely: Takács Tamás MKK IV.

Energiatakarékos talajművelés Berettyóújfalu térségében

Konzulens: Dr. Birkás Márta

III. hely: Nagy Zsolt MKK V.

Talajkímélő és energiatakarékos művelési rendszerek az őszi búza termesztésében

Konzulens: Dr. Birkás Márta

Növényvédelem szekció

I. hely: Pintér Ágnes MKK V.

Entomopatogén gombák alkalmazása az amerikai kukoricabogár (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) ellen

Konzulens: Dr. Turóczi György

II. hely: Bán Gergely MKK V.

A közönséges karolópók (Xysticus Kochi) nyugati virágtripsz (Frankliniella Occidentalis) elleni alkalmazása során felmerülő technológiai kérdések (dózis, felülkezelés) vizsgálata hajtatott paprikában

Konzulens: Dr. Tóth Ferenc, Nagy Attila

KÜLÖNDÍJAK

Dékáni különdíj: Kaszab Edit MKK-KTI V.

Béres Alapítvány különdíja: Kiss Gábor MKK IV. és Gell Gyöngyvér MKK V.

Szent I. Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa különdíjai:

Növénytudományok: Nagy Bettina MKK V.

Állattudományok: Verla Zsófia MKK V.

Biológia tudományok: Laborczi Annamária MKK-KTI V.

Környezettudományok: Helfrich Tímea MKK-KTI IV.

MAG Alapítvány különdíjai: Szőcs Júlia Luca MKK IV., Szabó Krisztián MKK IV., Balczó Bertalan MKK-KTI V., Klupács Helga MKK V.

Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány különdíjai: Miklós Attila, Szováti Katalin

Magyar Növénynemesítők Egyesülete különdíjai: Zeitler Zsuzsanna, Tóth Zoltán

Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. különdíjai: Kovács Gergő Péter, Czuth János

SZIE MKK Tájökológiai Tanszék különdíjai: Kiss Tímea, Molnár Attila

Tájökológiai Lapok különdíjai: Helfrich Tímea, Laborczi Annamária

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala különdíjai: Lapis Barbara, Szász Péter, Varga Angelika

Profikomp Kft. különdíjai: Bohn Andrea, Csereklye E. Krisztina, Balog Dominika, Fuchsz Máté

Väderstad Kft különdíjai: Bottlik László, Flier Nikolett, Kis Tamás, Nagy Zsolt

Alltech Hungary Kft. különdíja: Bócsai Andrea

Déli Farm Kft. különdíja: Szőke Orsolya

GAK Kht. különdíjai: Szőcs Júlia Luca, Zolcer Eszter

Talajvédelmi Alapítvány különdíja: Waltner István

Tógazda Rt. különdíja: Mészáros Gergely

Halász Kft. különdíja: Demény Ferenc

Fish COOP Kft. különdíja: Csernák Roland

Interfish Kft. különdíja: Ficsura Anita

Mátra Cukor Rt. különdía: Bottlik László

Alpok-Adria Díjak: Klupács Helga, Nándori Sándor

GAK Kht. Növénytermesztési Tanüzem különdíjai: Lálity Zsolt, Takács Tamás

SZIE MKK Növényvédelemtani Tanszék különdíjai: Jáhn Gábor, Kiss Gábor, Zalai Mihály

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat különdíjai:

Állattudományok: Szőke Orsolya

Növénytudományok: Halász Ágnes

Kari Hallgatói Önkormányzat különdíjai: Szőke Orsolya, Verla Zsófia, Nagy Bettina, Szabó Krisztián, Balczó Bertalan, Helfrich Tímea, Kaszab Edit, Bottlik László, Pintér Ágnes

Redbull különdíja: Halász Ágnes

Kari Tudományos Munkáért Kitüntetés: Dr. Horvainé Dr. Szabó Mária

      2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő