Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

VIII. évfolyam 4. szám


  Gazdász sikerek a víz világnapján

  Jutalom a megyéktől

  Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

  Elfogadták a SZIE informatikai szabályzatát

  RET műhelykonferencia

  Új törvény, új feladatok

  Röviden

  Megállapodás a Magyar Lovas Szövetséggel

  Hallgatók figyelmébe: angliai részképzés

  Tudapest Kabinet

  "Natura in minimis maxima

  Vendégünk volt Jelle Landstra

  Szirtfok mindörökké

  Agrárgazdaságtan: államtitkári előadás

  Bemutatkoznak a Szent István-ösztöndíjas hallgatók (2.)

  Galga menti jogosítványok

  Galga menti élet-képek

  AVOP munkatalálkozó

  Ökoiskolákról a Millenáris Parkban

  A Bánhalmi

  Hetesi gyakorlat és lovastábor

  Jó horgászokat, jó közösségi embereket várnak

  A Mezőgazda Kiadó könyvespolcáról

  Az Artemisio-Festucetum pseudovinae (ürmös puszta) fenntartójának bánata

  Digitális Gödöllő

  Meghívók doktori védésekre

  Dr. Tuba Zoltán könyve

  Címlapunkon

  GATE Zöld Klub

  A testi-lelki harmóniáért

  Diplomaosztó a KVA-n
EGYETEMI
ÚJSÁG VIII. évfolyam 4. szám
 

Meghívók doktori védésekre

A SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Sági Judit "Az euroövezet és a monetáris politika hatásossága rögzített árfolyamrendszerekben (agrárágazati példákon keresztül)" című doktori PhD értekezésének 2006. április 10-én (hétfő) 15.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Veress József, az MTA doktora. Tagok: Dr. Szűcs István, az MTA doktora, Dr. Villányi László, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Kovács Árpád, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Lukács János, a közgazdasági tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Tömpe Ferenc PhD (közgazdasági tudomány). Opponensek: Dr. Módos Gyula, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Madár Péter PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Témavezető: Dr. Farkasné dr. Fekete Mária, PhD (közgazdasági tudomány). Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Szűcs István s.k.

a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Növénytudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Veres Anikó "Szegfű etilénbioszintézisének antiszensz gátlása almából származó ACC szintáz génnel" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 12-én (szerda) 11.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Virányi Ferenc, az MTA doktora. Tagok: Dr. Jolánkai Márton, az MTA doktora, Dr. Barnabás Beáta az MTA doktora, Dr. Pauk János, az MTA doktora, Dr. Tillyné Mándy Andrea a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Kiss József PhD. Opponensek: Dr. Sági László, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Jámborné dr. Benczúr Erzsébet, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Virányi Ferenc s.k.

Növénytudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Növénytudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bittsánszky András "A GSH 1-transzgénikus szürkenyár stesszindukciója cink és paraquat tesztben és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 13-án (csütörtök) 11.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kari Tanácsterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Virányi Ferenc, az MTA doktora. Tagok: Dr. Jolánkai Márton, az MTA doktora, Dr. Galiba Gábor, az MTA doktora, Dr. Bordács Sándor, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Borovics Attila PhD. Titkár: Mázikné Dr. Tőkei Katalin PhD (mezőgazdaság tudomány). Opponensek: Dr. Sági László, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Barna Balázs, az MTA doktora. Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, a biológia tudomány kandidátusa. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Virányi Ferenc s.k.

Növénytudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Műszaki Tudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szűcs Miklós "Transzparens hőszigetelések alkalmazása passzív szoláris rendszerekben" című doktori PhD értekezésének 2006. április 19-én (szerda) 13.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Vas Attila, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Tagok: Dr. Reischl Gábor DLA, Dr. Fekete András, az MTA doktora, Dr. Patay István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Láng Zoltán, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Ónodi Gábor PhD (környezettudomány). Opponensek: Dr. Felföldi József, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Osztroluczky Miklós, a műszaki tudomány kandidátusa. Témavezető: Dr. Farkas István, az MTA doktora. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Szendrő Péter s.k.

a Műszaki Tudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Vásáry Viktória "A közös agrárpolitika intézményesítése és intézményi adaptációja" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 20-án (csütörtök) 13.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: II. emeleti MKK Tanácsterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Lőkös László, az MTA doktora. Tagok: Dr. Villányi László, a közgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Reiger László, a közgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Nábrádi András, a közgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Tóth József, a közgazdaság tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Tóth Tamás PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Opponensek: Dr. Kapronczai István, Dr. Baintner Ferenc PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány), a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Témavezető: Dr. Halmai Péter, az MTA doktora. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Szűcs István s.k.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Környezettudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Vajdovichné Visy Erzsébet "A területi tervezés és a környezetgazdálkodás összefüggései" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 21-én (péntek) 10.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszíne: SZIE Gödöllő, Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Füleky György, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Tagok: Dr. Stefanovits Pál, az MTA r. tagja, Dr. Meggyesi Tamás, az MTA doktora, Dr. Csatári Bálint, a földrajztudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Magyari Julianna PhD (környezettudomány). Opponensek: Dr. Fodor István, az MTA doktora, Dr. Podmaniczky László PhD (környezettudomány). Témavezető: Dr. Ónodi Gábor, PhD (környezettudomány). Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet

és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Menyhért Zoltán s.k.

Környezettudományi Doktori Iskola vezetője

Meghívók doktori védésre

A SZIE Növénytudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szabó Zoltán "A sárgadinnye (Cucumis Melo) archeogenetikája, ITS- és SSR-heterogenitása egy 15. századi lelettől a mai fajtákig" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 26-án (szerda) 10.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Földszinti Rektori Díszterem. A bírálóbizottság összetétele. Elnök: Dr. Virányi Ferenc, az MTA doktora. Tagok: Dr. Kiss Erzsébet, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Pauk János, az MTA doktora, Dr. Facsar Géza, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Hajós Lászlóné, a biológia tudomány kandidátusa. Titkár: Mázikné Dr. Tőkei Katalin PhD (mezőgazdaság tudomány). Opponensek: Dr. Helyes Lajos PhD (mezőgazdaság tudomány), Dr. Pedryc Andrzej a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, a biológia tudomány kandidátusa. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Virányi Ferenc s.k.

Növénytudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Növénytudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Ujj Apolka "A talajállapot- és az elővetemény-hatás javítása köztes védőnövényekkel és kímélő műveléssel" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 28-án (péntek) 11.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Növénytermesztési Intézet, Győrffy Béla terem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Antal József, az MTA doktora. Tagok: Dr. Jolánkai Márton, az MTA doktora, Dr. Schmidt Rezső, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Sárvári Mihály, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Rátonyi Tamás PhD (mezőgazdaság tudomány). Titkár: Dr. Percze Attila PhD (mezőgazdaság tudomány). Opponensek: Dr. Kismányoky Tamás, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Pepó Péter, az MTA doktora. Témavezető: Dr. Birkás Márta, az MTA doktora. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Virányi Ferenc s.k.

Növénytudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Környezettudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Mérőné Nótás Erika "A nitrogén műtrágyaformák és a vízellátás hatása a talaj, növény, légkör rendszerre" című doktori (PhD) értekezésének 2006. május 2-án (kedd) 13.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanácsterme. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Loch Jakab. az MTA doktora. Tagok: Dr. Füleky György, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Dr. Hosam Hamuda Bayoumi, a biológia tudomány kandidátusa, Hargitainé Dr. Tóth Ágnes, a kémia tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Szalai Tamás PhD (mezőgazdaság tudomány). Opponensek: Rajkainé Dr. Végh Krisztina, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, Dr. Szakál Pál, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa. Témavezető: Dr. Heltai György, a kémia tudomány kandidátusa. Társkonzulens: Dr. Debreczeni Béláné, az MTA doktora. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács Titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Menyhért Zoltán s.k.

Környezettudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Répási Attila "Prosztaglandin kezelés hatása a sárgatestre, a plazma progeszteron koncentrációra és a Graaf-féle tüszőre" című doktori (PhD) értekezésének 2006. április 27-én 15.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE ÁOTK Élettani Tanszék előadóterme. A bíráló bizottság személyi összetétele. Elnök: Dr. Haraszti János egyetemi tanár DSc. Titkár: Dr. Dankó Gabriella tudományos munkatárs PhD. Tagok: Dr. Manczur Ferenc egyetemi adjunktus PhD, Dr. Huszenicza Gyula egyetemi tanár DSc, Dr. Magyar Károly egyetemi docens CSc. Opponens 1 Dr. Brydl Endre egyetemi tanár CSc, opponens 2 Dr. Gábor György tudományos munkatárs PhD. Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskola Titkárságán. (1078 István u. 2. H ép. III. 303) A tézisek elolvashatók a Doktori Iskola honlapján: http://phd.univet.hu A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Huszenicza Gyula sk.

az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Letenyei Krisztina "Az integrált marketingkommunikáció szerepe a kávéfogyasztók magatartásában" című doktori PhD értekezésének 2006. április 24-én (hétfő) 11.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Szent István Egyetem Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Kiss Károly, az MTA doktora. Tagok: Dr. Illés B. Csaba, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Tamus Antalné PhD (közgazdasági tudomány), Dr. Lakner Zoltán, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Totth Gedeon, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Székely Géza, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Titkár: Dr. Ugrósdy György PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Opponensek: Dr. Ernyei György, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Tomcsányi Péter PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Témavezető: Dr. Papp János, PhD (közgazdasági tudomány). Az értekezés megtekinthető a SZIE Doktori és Habilitációs Tanács titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Szűcs István s.k.

a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetője

A SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Késmárki-Gally Szilvia "A műszaki fejlesztés szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében" című doktori PhD értekezésének 2006. április 27-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó nyilvános vitájára. Helyszín: SZIE, 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Szent István Egyetem Földszinti Rektori Díszterem. A bíráló bizottság összetétele. Elnök: Dr. Husti István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Tagok: Dr. Villányi László, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Módos Gyula, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Takács István PhD (közgazdasági tudomány), Dr. Magda Róbert PhD (közgazdasági tudomány). Titkár: Dr. Ugrósdy György PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Opponensek: Dr. Markó Béla, a közgazdasági tudomány kandidátusa, Dr. Farkasné dr. Fekete Mária PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány). Témavezető: Dr. Szűcs István, az MTA doktora. Az értekezés megtekinthető a SZIE Doktori és Habilitációs Tanács titkárságán. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Dr. Szűcs István s.k.

a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola vezetője

 

      2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő